Miłość czy mIŁOŚĆ? Rozważania o Miłości

4 stycznia 2020
...
1 126 Views

Jeźli kto jest mądry i umiejętny między wami? niech pokaże dobrem obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości.
Ale jeźli macie gorzką zawiść i zajątrzenie w sercu waszem, nie chlubcież się, ani kłamcie przeciwko prawdzie.
Nie jestci ta mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, bydlęca, dyjabelska.
Bo gdzie jest zawiść i zajątrzenie, tam i rozterki, i wszelka zła sprawa.
Ale mądrość, która jest z góry, najprzódci jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca, i nieobłudna.
(List Jakuba 3.13-17 Biblia Gdańska)

Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością.
Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.
Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna.
Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn.
Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna
. (List Jakuba 3.13-17 Biblia Warszawska)

MĄDROŚĆ to WIEDZA (również BUDUJĄCE DOŚWIADCZENIE lub PRZEŻYCIE) WPROWADZONA W PRAKTYKĘ.

A więc PRAKTYKOWANIE MIŁOŚCI TO MĄDROŚĆ.

Istnieją dwie MIŁOŚCI – Miłość Niebiańska (prawdziwa) oraz mIŁOŚĆ ziemska (podrobiona) Słowo “podrobiona” oznacza tu: NIEPEŁNA, CZĄSTKOWA, POŁOWICZNA, POWIERZCHOWNA, PŁYTKA, SZTUCZNIE WYTWORZONA. Ponieważ Bóg Jest Jeden (czyli Jest Kompletny i Pełny) i Jest Miłością, więc TYLKO PEŁNA i KOMPLETNA MIŁOŚĆ JEST PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ (niekompletna mIŁOŚĆ to nie Miłość, tylko podróbka Miłości).

Miłość pochodzenia Niebiańskiego jest przede wszystkim WIDOCZNA i PRAKTYCZNA. Jest CZYSTA – czyli pozbawiona ZŁYCH INTENCJI, ZŁYCH SKOJARZEŃ, PODEJRZEŃ. Jest POKOJOWO NASTAWIONA – to znaczy że NIE INTERESUJE JĄ WALKA O SWOJE, DĄŻY DO POKOJU A NIE DO WOJNY.

Jest ŁAGODNA – czyli NIE JEST NACECHOWANA SUROWOŚCIĄ. Jest w Niej przestrzeń ZROZUMIENIA CZYJEGOŚ POSTĘPOWANIA (choć nie oznacz to, że zawsze zgadza się z każdym postępkiem). Jej działania nie są manifestacją natychmiastowego, silnego kontrastu wobec czyichś zachowań – są raczej manifestacją Prawdy mającej za podstawę dobro drugiej osoby.

Jest USTĘPLIWA – czyli CHĘTNA DO REZYGNACJI Z TEGO, CO SIĘ JEJ PRAWNIE NALEŻY.

Jest MIŁOSIERNA – czyli AKTYWNIE WSPÓŁCZUJĄCA, WYRAŻAJĄCA SIĘ POPRZEZ BEZINTERESOWNĄ, KONKRETNĄ POMOC.

Jej działania ZAWSZE przynoszą POZYTYWNY EFEKT ( z perspektywy Bożej Prawdy ).

Nie Jest STRONNICZA – czyli Jest OBIEKTYWNA.

Nie Jest OBŁUDNA – czyli Jej podstawą jest ZAWSZE PRAWDA.

—————————————————————————————————-

Jest i inna mIŁOŚĆ. Ta jest pochodzenia ziemskiego.
Jej PODSTAWĄ są EMOCJE i fizyczne ZMYSŁY.

Opiera się ona JEDYNIE na PRZEŻYWANIU EMOCJONALNYM i POBUDZANIU FIZYCZNYM.

Biblia Gdańska nazywa ją “bydlęcą”, ponieważ skupia się TYLKO na osobistych korzyściach – przypominając zaspokajanie zwierzęcych instynktów.

Ta mIŁOŚĆ jest egocentryczna (choć sama temu oficjalnie zaprzecza).
Nie jest zdolna do poświęceń, chyba że leży to w jej interesie.

Ponieważ jej źródłem jest dusza człowieka a celem zaspokojenie człowieka na poziomie “człowieka”, to stanowi ona wspaniały kanał dla demonicznych sił.

—————————————————————————————————-

Nie oznacza to oczywiście, że Niebiańska Miłość nie zawiera w sobie przeżyć emocjonalnych i fizycznych pobudzeń. Wręcz przeciwnie – jest ona pełna duszewnych i fizycznych doznań, ale są one WYNIKIEM, a nie PRZYCZYNĄ.
Nie stanowią bazy, ale OPRAWĘ.

mIŁOŚĆ ziemska ZAWSZE zawiera w sobie ZAZDROŚĆ i KŁÓTLIWOŚĆ.
Te zwyrodnienia otwierają drogę demonom KŁAMSTWA i PYCHY.
Demony te zaś wprowadzają do życia człowieka NIEPOKÓJ, w wyniku którego manifestuje się cała masa ZŁYCH CZYNÓW.

Widzimy więc wielką różnicę pomiędzy Miłością a mIŁOŚCIĄ…

Życząc prawidłowych wyborów – Artur Ceroński

.

Share This