ŻYCIE PISANE KURSYWĄ

25 października 2019
...
1 141 Views

Których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce… (Przypowieści Salomona [Księga Przysłów] 2.15)

Kursywa – pochyła odmiana pisma.

Wielu Bożych ludzi, którzy przyjęli zdrową naukę, z czasem ulega “pochyleniu”… “Pochylenie” to ma wiele form i zabarwień. Jakkolwiek jednak by owo “pochylenie” nie wyglądało, to stanowi ono WYPACZENIE tejże zdrowej nauki.

Wydawać by się mogło, że wypaczenia mają miejsce podczas jakiejś formy upadku w grzech (i trwania w nim). Jednak najczęściej zdarzają się one w związku z zupełnie czymś innym.

Zaobserwowałem trzy główna powody wypaczeń:
1. Brak kontynuowania duchowej edukacji. Wielu ludzi Bożych na początku swojej drogi z Bogiem chłonie naukę Chrystusową. Jednak w pewnym momencie osiadają na laurach i przestają zgłębiać Boga. Uważają, że już są wystarczająco duchowi i skuteczni. Takie postępowanie to WIELKI BŁĄD.

2. Zachłyśnięcie się Bożą służbą, Bożym urzędem lub Bożymi sukcesami. Gros bożych ludzi osiągnąwszy pewien sukces jako słudzy Królestwa, zaczyna “się wykrzywiać”.
“Utył Jeszurun i wierzga – Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś – I porzucił Boga, który go stworzył, Znieważył skałę zbawienia swojego.”
( 5 Księga Mojżeszowa { Księga Powtórzonego Prawa } 32.15 )
Owo “wykrzywianie” polega na tym , że zaprzestają oni podążać wytyczonymi przez fundamentalna naukę ścieżkami; i zaczynają “poszerzać” Prawdę.
To “poszerzanie” jest niczym innym, jak wytwarzaniem “wygodnej” dla nich płaszczyzny życia.
Tworzą “coś swojego”, rozbudowując przez to swoją pozycję.
Ich poglądy staja się rozmyte lub wycinkowe.
Odchodzą od duchowej ortodoksji.

3 – Niechęć naprawiania mankamentów własnej duszy.

To problem wielu ludzi Bożych.
Życie tych ludzi jest wykoślawiane przez ich arogancję.
Niechęć wykorzeniania zaburzeń w psychice jest prostą drogą do upadku.

W/w wypaczenia to “wielka trójka” produkująca “krzywizny życia”.

“…jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie…”

( 2 List do Koryntian 3.3 )

“…prosiłem cię…żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my…”

( 1 List do Tymoteusza 1.3 )

Antidotum jest zawarte w DECYZJI O POWROCIE DO NAUKI APOSTOLSKIEJ.

“Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie.

( List do Kolosan 2.6 )

ABY SIĘ “PROSTOWAĆ” TRZEBA POKUTOWAĆ !!!

Szalom.

.

Share This