ZA CO (na pewno) BĘDĄ CHCIELI CIĘ ZABIĆ?

9 września 2019
...
1 141 Views

…tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko ŁAMAŁ SABAT, lecz także BOGA NAZYWAŁ WŁASNYM OJCEM, i SIEBIE CZYNIŁ RÓWNYM BOGU. (Ewangelia wg Jana 5.18)

Istnieją trzy przestrzenie, których “zagospodarowanie” realnie i na zawsze zamknie diabłu drzwi do życia człowieka. Te przestrzenie są bronione przez piekło przed tym “zagospodarowaniem”w nader zaciekły sposób. Gdy człowiek Boży zaczyna “zagospodarowywać” te przestrzenie, to demony przeszkadzają mu jak mogą; ale gdy zaczyna o tym głosić, to chcą go już tylko zabić…

Do Jezusa nikt nie miał pretensji, że uzdrawiał chorych, wypędzał demony, lub wskrzeszał z martwych; ale gdy zaczął głosić o “zagospodarowaniu” tych ze przestrzeni, to wydano na Niego wyrok śmierci.

A zatem gdy człowiek Boży będzie składał świadectwo o swoim spotkaniu z Jezusem; , będzie uzdrawiał chorych, wypędzał demony, wskrzeszał z martwych itd., to BĘDZIE PRZEŚLADOWANY.
Gdy człowiek Boży będzie czynił dobro; pomagał innym itp., to BĘDZIE CHWALONY
Ale gdy człowiek boży zacznie :
1. PRZECIWSTAWIAĆ SIĘ RELIGII.
2. W SWOICH PRZEKAZACH I ZACHOWANIACH OKREŚLAĆ BOGA JAKO SWOJEGO OJCA (ROZPOCZYNAJĄC BUDOWĘ “RODZINY BOŻEJ” TU, NA ZIEMI).
3. OKREŚLAĆ SIEBIE JAKO RÓWNEGO BOGU (STAJĄC NA PRAWDZIE O OSTATECZNYM I DOSKONAŁYM ZJEDNOCZENIU Z BOGIEM W CHRYSTUSIE JEZUSIE) I OGŁASZAJĄC SIĘ PRAWOWITYM SYNEM BOGA.
To BĘDĄ CHCIELI GO ZABIĆ…

Dzieje się tak dlatego, że popularyzowanie trzech wyżej wymienionych poglądów i osobiste wprowadzanie ich w życie grozi szerokim otwarciem ludzkiej świadomości na zabójcze dla szatana Mesjańskie Prawdy.

SZATAN w praktyce BOI SIĘ TYLKO MESJASZA I WSZYSTKIEGO CO JEST “Z MESJASZA”! (a im większa Mesjańska ”petarda”, tym bardziej diabeł
drży i chce się ratować).

Nie dziw się zatem drogi żołnierzu, że różnie w życiu masz… Raz cię chwalą, raz ganią, a innym razem chcą cię zabić… Skoro zdecydowałeś się na taki los…

…mówi Pan, gdyż Ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z jego ręki! (Księga Jeremiasza 42.11)

Wciąż żyjący… Artur Ceroński

.

Share This