PRAKTYCZNE DOŚWIADCZANIE SYNOSTWA

11 września 2019
...
1 047 Views

[Jezus] Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. (Ewangelia wg Jana 5.19)

  1. Prawdziwe doświadczanie synostwa jest związane z DOBROWOLNYM UZALEŻNIENIEM SWOICH DECYZJI I DZIAŁAŃ OD DECYZJI OJCA.
  2. Realne doświadczanie Synostwa zawiera w sobie JASNY OGLĄD DZIAŁAŃ OJCA.
  3. Rzeczywiste doświadczenia synostwa zawierają w sobie POWTARZANIE PRZEZ SYNA TEGO, CO ROBI OJCIEC.

Jeżeli w życiu człowieka Bożego nie występują te trzy elementy (nasilając się i poszerzając), to oznacza to, że w niewielkim stopniu doświadcza on synostwa. Doświadczanie synostwa to nie jest jedynie emocjonalny komfort, oparty na dogmatycznej informacji.

SYNOSTWO TO STAŁY, POGŁĘBIAJĄCY SIĘ STAN DOBROWOLNEGO UZALEŻNIANIA SIĘ OD BOGA OJCA Z JEDNOCZESNYM WGLĄDEM W JEGO DZIAŁANIA I ODWAŻNE ICH NAŚLADOWANIE.

SYN MUSI BEZGRANICZNIE UFAĆ OJCU! W INNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE W STANIE ANI WIDZIEĆ JEGO DZIAŁAŃ (w pełnym wymiarze), ANI NIE ODWAŻY SIĘ ICH NAŚLADOWAĆ.

W PRZEŻYWANIU REALNEGO SYNOSTWA OBJAWIENIE JEST RZECZĄ NORMALNĄ. SYN NIE DOMYŚLA SIĘ. SYN WIE.

W PRAWDZIWYM SYNOSTWIE NIE MA MIEJSCA NA “PYSZNĄ TWÓRCZOŚĆ”, PONIEWAŻ ZASTĘPUJE JĄ “KREATYWNE NAŚLADOWNICTWO”.

…wzięliście ducha synostwa… (List do Rzymian 8.15)

KAŻDY ODRODZONY Z BOŻEGO DUCHA CZŁOWIEK MA “DUCHA SYNOSTWA”, ALE NIE KAŻDY PRZEŻYWA SYNOSTWO (choć może…)

Jeżeli nie doświadczasz realnego, pełnowymiarowego synostwa, to jeszcze dziś przynieś ten temat Bogu. ZDECYDUJ, że będziesz od dziś w pełni doświadczał synostwa i “zasiądź w ławce pytających”. Ono NALEŻY do ciebie, więc nie zwlekaj.

Szalom

Artur Ceroński

.

Share This