PO CO BÓG POSŁAŁ CHRYSTUSA NA ŚWIAT?

17 czerwca 2019
...
1 280 Views

…nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (Ewangelia wg Jana 3,17)

JEZUS NIE PRZYSZEDŁ NA ZIEMIĘ PO TO, ABY SKAZAĆ GRZESZNĄ LUDZKOŚĆ NA WIECZNE POTĘPIENIE.

JEZUS PRZYSZEDŁ PO TO, ABY STAĆ SIĘ DLA LUDZI MOŻLIWOŚCIĄ RATUNKU PRZED WIECZNYM POTĘPIENIEM!

„Zbawić” – uratować od czegoś złego.

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This