JAK NIE ZGINĄĆ czyli UWIERZENIE W WYWYŻSZENIE

17 czerwca 2019
...
1 668 Views

…MUSI być WYWYŻSZONY Syn Człowieczy,
Aby KAŻDY, kto weń WIERZY, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Ewangelia wg Jana 3,14-15)

UWIERZENIE W WYWYŻSZENIE – oto „furtka do niezginięcia”…

ŚMIERĆ UCIEKA TYLKO PRZED CHRYSTUSEM WYWYŻSZONYM!

“Wywyższyć kogoś” – nadać temu komuś większe znaczenie lub wyższą rangę niż sobie samemu.

Zarówno dla zbawienia wiecznego jak i dla „zbawień codziennych” Jezus Chrystus (Jedyny sprawca zbawienia) MUSI zostać wywyższony przez człowieka potrzebującego zbawienia.

Wielu ludzi nie doświadcza zbawienia (w różnorakich jego formach), ponieważ Jezus Chrystus jest dla nich OPCJĄ a nie OSTATECZNOŚCIĄ.

“Ostateczność” – ostatni i najwyższy stopień czegoś.

Gdy człowiek przyjmuje Jezusa jako zastępczą ofiarę za swoje grzechy – MUSI uznać Go za JEDYNĄ i OSTATECZNĄ formę ratunku przed piekłem.
(Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, TYLKO przeze mnie. Ewangelia Jana 14,6). MUSI WYWYŻSZYĆ Jezusa ponad swoją grzeszność i samosprawiedliwość.

Taka sama reakcja duchowa zachodzi wtedy, gdy odrodzony już z Bożego Ducha człowiek sięga po kolejne aspekty Chrystusowego zbawienia, wynikające z wymiany krzyżowej. (Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ewangelia Jana 15,5). MUSI WYWYŻSZYĆ Jezusa ponad swoje naturalne możliwości.

JEZUS WYWYŻSZONY, TO JEZUS „AKTYWIZOWANY”.

Wywyższenie Jezusa odbywa się na drodze ZAUFANIA wynikającego z poznawania Go poprzez rozbudowywanie głębokiej, osobistej relacji z Nim za pomocą DECYZJI opierających się na konkretnych PRAWDACH.

BEZ WYWYŻSZANIA NIE MA ZWYCIĘŻANIA.

Obserwuję życia wielu ludzi Bożych, którzy lawirują pomiędzy panowaniem Jezusa w ich życiu a mentalnością bycia “koleżką Boga”. Życie ich to wieczna sinusoida – „Raz na wozie, raz pod wozem”. Powód jest jeden – nie wywyższają Jezusa Chrystusa w swoim życiu.

Na zmiany nigdy nie jest za późno…

Zapraszam do wywyższenia Syna Człowieczego.

Artur Ceroński

.

Share This