PISMO ZGODNE ZE SŁOWEM

30 maja 2019
...
1 314 Views

…gdy został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie…że…mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. (Ewangelia wg Jana 2,22)

TO, W CO WIERZYSZ, WYCZYTAWSZY Z PISMA ŚWIĘTEGO, MUSI BYĆ POWIĄZANE ZE SŁOWAMI JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO.

Tylko wtedy, gdy spisane Słowo niesie w sobie potencjał objawienia Zmartwychwstałego Chrystusa – wiara może się aktywować.

PRZYJMOWANIE SŁOWA SPISANEGO BEZ SŁOWA OBJAWIONEGO TO RELIGIA!

Szalom

Artur Ceroński

.

Share This