CZYM JEST SPOWODOWANY STAN STAŁEGO POKOJU WEWNĘTRZNEGO?

10 kwietnia 2019
...
1 327 Views

“…myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas…kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” 1 List Jana 4,16

“…Pan jest pokojem.” Księga Sędziów 6,24

To poznanie miłości i uwierzenie w nią jako w ostateczny i najwyższy poziom uduchowienia powoduje stan stałego pokoju wewnętrznego w życiu człowieka.

Artur Ceroński

.

Share This