Z CYKLU OBALAMY RELIGIĘ: KOBIETY MAJĄ MILCZEĆ W KOŚCIELE

17 listopada 2017
...
2 126 Views

 


Z CYKLU OBALAMY RELIGIĘ: KOBIETY MAJĄ MILCZEĆ W KOŚCIELE

Przyjaciele, Biblię należy czytać wyłącznie z jej autorem tj. z Duchem Świętym. W
przeciwnym razie albo staje się ona nieużyteczna albo można sobie nią krzywdę
zrobić.

„Nauczycielu”, jeśli usługujesz innym samą literą (intelektualnym zrozumieniem
Słowa) bez objawienia ducha to siejesz śmierć, bowiem litera zabija a tylko duch
ożywia – II Kor. 3,6. Jeśli więc nie posiadasz objawienia na temat sytuacji w Koryncie,
jeśli nie rozumiesz dlaczego akurat w Koryncie, z jakiego powodu i do kogo apostoł
Paweł kierował swoje apostolskie zalecenia, to zamilcz i nie siej śmierci!

Zanim „zarzucisz” mnie literą przytoczę Ci nadrzędne słowa tegoż samego apostoła
Pawła, które są zasadą duchową: „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani
wolnego, NIE MASZ MĘŻCZYZNY ANI KOBIETY; albowiem wy wszyscy jedno
jesteście w Jezusie Chrystusie (Gal. 3,28).

W odrodzonym duchu nie ma podziału na mężczyzn i kobiety, w duchu jedno
jesteśmy! Różnice co do płci występują na poziomie naszych dusz i naszych ciał, ale
nie naszych duchów. Duch bowiem nie ma płci. Cytując klasyka powiem więcej:
siostra to też brat.

Służba, do której powołuje Bóg, jest służbą duchową więc w niej nie ma rozróżnienia
na mężczyznę i kobietę.

Przywódco, jeśli identyfikujesz w sobie szczególny rozjazd na tym pułapie, to
proponuję Ci abyś zaprzestał zasłaniania się dłużej literą, której nie rozumiesz i zajrzał
w głąb siebie, dociekając co w Twoim życiu jest korzeniem tego problemu. Czy
przypadkiem Twoja niechęć do służby kobiet nie jest pokłosiem zranień jakich
doznałeś w swoim życiu, np. z relacji z matką, żoną lub inną kobietą. Jeśli chcesz być
prawdziwie przebudzony musisz zrobić z tym porządek. Zwycięskich rozważań.

  Michał Korgol

 


 

.

Share This