UTOŻSAMIENI Z JEZUSEM

4 sierpnia 2020
...
736 Views

UTOŻSAMIENI Z JEZUSEM

Przez wiarę i upamiętanie możemy utożsamiać się z Jezusem. UTOŻSAMIENI nie tylko w Jego śmierci, lecz również w Jego wywyższeniu, które po niej nastąpiło.Ef.2: 4-6″ Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas,którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem-łaską zbawieni jesteście-i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie”. Czy dostrzegasz tę wagę prawdy?Tak bardzo ważne jest abyśmy dostrzegli przeciwną wagę utożsamienia, tę drugą stronę medalu.Jezus jako pierwszy utożsamił się z nami, z upadłą rasą:-Zajął nasze miejsce. -Zapłacił naszą karę.-Umarł naszą śmiercią.-Odkupił naszą winę.-Jest jednak więcej. Rozpoznając to utożsamienie się Jezusa z nami, możemy utożsamić się z Nim przez wiarę. Robiąc to, utożsamiamy się z Nim we wszystkim, co następuje po Jego śmierci.Bóg nas ożywił wraz z Chrystusem.Bóg nas wzbudził wraz z Chrystusem. Bóg nas posadził wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich.Jezus Chrystus zasiada na tronie.Bóg posadził nas wraz z Nim.To oznacza, że posadził nas w Chrystusie na tronie. Ten ostatni krok zakończył Boży proces całkowitego odkupienia każdego z nas.Droga w górę wiedzie w dół, a droga w dół wiedzie w górę. To z najniższego miejsca wchodzimy na najwyższe. Prorok Agata Cerońska

.

Share This