MYŚLI

4 sierpnia 2020
...
717 Views

MYŚLI

( ŁK 24, 38)

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w sercu waszym” Pierwsze podejście szatana polega na wrzuceniu myśli do naszego umysłu.Kłamliwa myśl może stać się TWIERDZĄ WAROWNĄ. Kłamliwe myśli szatana mogą Cię mocno więzić, myśl może Cię mocno trzymać. Jedno mocne kłamstwo szatana zadomowione w twoim umyśle może trzymać cię w stanie choroby, cierpienia i udręki.Jak długo? Tak długo jak długo na to pozwolisz. ( 2 Kor 10:4-5)”…zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi”.

ZBURZ WAROWNIE! ZBURZ WYOBRAŻENIA ! JEZUS zwyciężył szatana a tobie powiedział : Patrz, daje tobie władzę nad wszelkimi mocami wroga.W Moim Imieniu ,Ty pokonasz moce ciemności. Każde słowo lub myśl, które się podnoszą przeciwko tobie , aby spowodować niepokój, strach, udręczenie, niepowodzenie, powinny zostać potępione, zburzone i wyrzucone przez Ciebie!Oto potęga jaką człowiek posiada w Chrystusie Jezusie.

Agata Cerońska

.

Share This