UWIERZ W JEZUSA JAKO PRZEBŁAGANIE ZA TWOJE GRZECHY.

22 lipca 2019
...
1 095 Views

UWIERZ W JEZUSA JAKO PRZEBŁAGANIE ZA TWOJE GRZECHY.

Nawet jeżeli 450 „proroków Baala” ogłosi powodzenie i sukces, zapewniając, że gdy człowiek”pozna siebie”lub gdy „zrozumie swoje wewnętrzne światło” oraz”wewnętrzną siłę”, pozna także odpowiedzi na wszystkie dręczące go pytania-Ja prorok zawsze będę głosiła PRAWDĘ, ogłaszając Słowo Boże.

Bóg nigdy nie powiedział, że człowiek gdzieś w swoim wnętrzu ma Boga.

Wprost przeciwnie:

Powiedział, że bez Niego jesteśmy grzesznikami na drodze do wiecznego zniszczenia.

JEDNAK PRZEZ KREW JEZUSA JEST PRZEBACZENIE GRZECHÓW!

Akceptując Jezusa jako swojego Zbawiciela, człowiek otrzymuje zbawienie i staje się Bożym dzieckiem.

Każdy człowiek może Narodzić się Na Nowo przez Wiarę w dzieło Syna Bożego na krzyżu, wyznanie Go jako swojego PANA i przyjęcie Go do swojego serca.

Taki człowiek staje się wtedy Nowym Stworzeniem w Chrystusie, otrzymuje zbawienie i Ducha Świętego.

Bez Jezusa jesteś zagubiony.

Jednak przez Jego okupieńczą śmierć na krzyżu,z łaski nie przez swoje uczynki, możesz być zbawiony.

Agata Cerońska

.

Share This