JEZUS POWIEDZIAŁ IDŹCIE!!!

26 czerwca 2019
...
1 233 Views

JEZUS POWIEDZIAŁ IDŹCIE!!!

Jezus nigdy nie kazał nam budować komun.

Przykazał nam:„Idźcie! ” a nie „Gnieźdźcie się”.

„Komuna” z Dziejów Apostolskich również nie trwała długo.

(Dzieje Apostolski 2:44-47 i 5:1-10)
Przyszło prześladowanie i pierwsi uczniowie roproszyli się po wszystkich krańcach ziemi.

Dlaczego?

Aby mogło się wypełnić wielkie posłannictwo z Ewangelii Mateusza 28:19-20

Mamy być światłem dla świata i rozświetlać szatańskie mroki. 

„Gnieżdżenie” się wjednym miejscu nie pomoże nam w wypełnieniu tego zadania.

Agata Cerońska

.

Share This