WIEDZĄ TYLKO SŁUDZY…

17 maja 2019
...
1 377 Views


…gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, (a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli)… (Ewangelia wg Jana 2,9)

TYLKO LUDZIE, KTÓRZY REALNIE POSIADAJĄ “SERCA SŁUG” SĄ W STANIE DOSTRZEGAĆ GŁĘBIE PRAWD I MANIFESTÓW BOŻYCH.

Ludzie którzy nie są prawdziwymi sługami Bożymi (mimo, że są odrodzeni z Bożego Ducha) nigdy nie dostrzegają sedna spraw Bożych.
Negują, podważają i zubażają Bożą miłość, władzę i moc jednocześnie “upierając” się, że świetnie widzą duchową rzeczywistość.
Zmienić się to może dopiero wtedy, gdy zdecydują się na bycie sługami…

Sługa to pracownik, który pracuje w domu pracodawcy.

Szalom.

Artur Cerońcki

.

Share This