“BÓG CI WYSTARCZY”-POWIEDZIAŁ ANTYCHRYST…

24 maja 2018
...
2 243 Views


“BÓG CI WYSTARCZY”-POWIEDZIAŁ ANTYCHRYST…

“ Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.”

( 1 List Jana 4.2-3 )

“… wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia .”

( List do Efezjan 1.22-23 )

Gdy słyszysz z czyichś ust słowa “Bóg ci wystarczy”, to wiedz że są one wypowiadane w duchu antychrysta…

Duch antychrysta, nie zaprzecza istnieniu Boga, on stara się zatrzymać wpływ Chrystusa…

Chrystus, to WCIELONY BÓG.
Bóg zszedł na ziemie w ciele po to, aby ( miedzy innymi ) “móc” realnie wyrazić się wśród fizycznych ludzi.
Bóg, jedynie przez wcielenie, mógł zadziałać w fizycznym środowisku ludzkim – i tak jest do tej pory.
Duch Święty, potrzebuje ciała, aby wyrażać się i działać na ziemi.
Obecnie dostępnym “ciałem” na ziemi – przez które może działać Bóg – jest Kościół, czyli CIAŁO CHRYSTUSA.

“… w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał…”

( 2 List do Koryntian 5.20 )

Dzisiaj, duch antychrysta przekonuje ludzi że nie potrzebują Kościoła, twierdząc że “wystarczy im Bóg”…
Szatan wie, że Kościół armią Boga, rodziną Boga i JEDYNĄ informacją Boga o Chrystusie dla tego upadłego padołu – więc stara się odwieść odrodzonych z Bożego Ducha ludzi od realnego życia w Kościele i poszerzania jego wpływu.
Zamiast Kościoła, szatan proponuje Bożym ludziom tzw. “indywidualny tok wzrostu i egzystencji”, wmawiając im że “Bóg im wystarczy”.
Ci którzy to chwycą, zafiksowują się w swoich koncepcjach i ( w realu ) tworzą swoistą “rebelię anty Chrystusową.
Mówią o wolności, będąc jednocześnie zablokowanymi w swoich zaburzeniach buntowniczymi duszami.
Ludzie tacy, jeżeli nie opamiętają się i nie zwrócą się sercem do Kościoła – zapłacą za to cenę na ziemi ( w postaci diabelskich “dojazdów” na ich życie ) i zubożą swoją nagrodę w niebie.

Przyjaciele, NIE DAJCIE SIĘ OKRAŚĆ…

Artur Ceroński 

.

Share This