AMBIWALENTNA DUSZA BOGA

22 maja 2018
...
2 070 Views


AMBIWALENTNA DUSZA BOGA

Ambiwalencja – postawa charakteryzująca się jednoczesnym występowaniem pozytywnego jak i negatywnego nastawienia do obiektu .

Bóg ma duszę ( myśli, emocje i decyzje ).
Dusza człowieka, jest stworzona przez Boga na obraz Jego duszy.
Mamy takie samy dusze jak Bóg – tylko że Bóg ma dusze bez zaburzeń, a my z zaburzeniami.
W związku z tym, w naszych duszach zachodzę TE SAME PROCESY co w duszy Boga, tylko że w chory sposób je odczytujmy, przeżywamy i wdrażamy.
Ambiwalencja zachodzi zarówno w duszy Boga, jak i w duszach naszych – tylko że w duszy Boga nie stanowi ona problemu, a w naszych duszach może stanowić…

Z pewnością każdy z nas doskonale wie, jak to jest czuć coś miłośnie do drugiej osoby.
Być może poznaliśmy również uczucie nienawiści.
Ale co się dzieje w sytuacji, gdy oba uczucia występują jednocześnie?
Dlaczego jesteśmy w stanie w tym samym momencie odczuwać zarówno miłośnie, jak i nienawistnie wobec tej samej osoby?

Te dwa całkowicie przeciwstawne sobie stany emocjonalne występują u każdego człowieka, ponieważ występują również w duszy Boga.
Z pewnością nie raz i nie dwa miałeś okazję odczuwać ten rodzaj mieszanki sprzecznych ze sobą emocji wobec drugiej osoby.
Nie jesteśmy jednak w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć.
Co więcej, taka sytuacja może być dość myląca, ponieważ obejmuje ona uczucia, które są przypisane dla dwóch różnych skrajności.
Ich występowanie razem oznacza pojawienie się sytuacji wywołującej te dwa skrajnie przeciwstawne uczucia.
Choć może to być dziwne, zapewne wiele razy czuliśmy się naprawdę dziwnie będąc ogarniętymi przez sprzeczne uczucia.
Bez wątpienia miało to miejsce przy więcej niż jednej okazji, różniących się wyłącznie stopniem nasilenia zjawiska.
Np. skrajne uczucia nachodzą nas, gdy ktoś ukochany i narodzony z Bożego Ducha odchodzi z tego świata.
W takim momencie czujemy bezsprzeczny żal z powodu utraconej bliskiej osoby, ale jednocześnie wiemy, że jest on w niebie – i ma się o wiele lepiej niż kiedykolwiek na ziemi.

Czasami uczucia takie jak miłość i nienawiść także mogą zlać się w jedno wspólne…

Emocjonalna ambiwalencja jest częścią duszy Boga i duszy każdego człowieka. Ani Bóg, ani my, nie możemy uniknąć odczuwania tak sprzecznych emocji, jakimi są zarówno miłość, jak i nienawiść.
Coś takiego powoduje dyskomfort, ale nie można tego wyeliminować, ponieważ jest to jednorodna bryła uczuciowa ( zaznaczam, że stworzona przez Boga ).
Kiedy odczuwamy zarówno miłość, jak i nienawiść, możemy w tym momencie bezpiecznie przyjąć, że nasz stan emocjonalny jest w tym momencie niejednoznaczny (lub ściślej rzecz biorąc, nieokreślony).
Nie oznacza to jednak, że najpierw nienawidzimy, a dopiero potem kochamy kogoś lub też odwrotnie.
Duszewna ambiwalencja oznacza, że te dwie sprzeczne ze sobą emocje nie zastępują siebie nawzajem.
One WSPÓŁISTNIEJĄ w duszy Boga i w duszy Twojej.
Przy czym w duszy Boga egzystują spokojnie, nie walcząc o dominację, zaś w duszach ludzkich jest bardzo różnie…

“… Nie będziesz miał innych bogów obok mnie…gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę…a okazuję łaskę…tym,którzy mię miłują…”

( 5 Księga Mojżeszowa { Księga Powtórzonego Prawa } 5.7-10 )

Do duszewnej ambiwalencji może prowadzić zazdrość.
W takich przypadkach angażujemy się naszymi miłosnymi uczuciami w kogoś niezwykle mocno.
Z drugiej strony równie mocno nienawidzimy go za jego relacje z innymi ludźmi lub sposób, w jaki wydaje się atrakcyjny dla innych.

Czy dostrzegasz to zjawisko w duszy Boga ???

Zazdrość jest jedną z naturalnych przyczyn, dla których miłośność i nienawistność łączą się w jedno uczucie.

Możesz jednocześnie czuć przyciąganie do kogoś i niechęć.
Możesz kochać tę osobę, ale także nienawidzić każdego jej aspektu.
Lub tylko pewnych elementów osobowości, którymi się cechuje.
Być może chcesz z tą osobą jednocześnie rozmawiać i nie kontaktować się w ogóle.
Lub też chcesz podjąć jakieś działania, ale także pozostać pasywnym wobec niej.
Wszystkie te sprzeczne uczucia wywierają pewnego rodzaju nacisk na Twoją psychikę ( duszę ).
Jest to po prostu przejmujące uczucie , które utrzymuje nas w nieustannym stanie niepewności co do tego, którą drogę powinniśmy wybrać.

Dusza Boga zaczęła doświadczać połączenia owych dwóch, skrajnych biegunów, które zbiegły się w jeden, gdy pierwsi ludzie odrzucili Go i wybrali diabła…

“… On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może…”

( 2 List do Tymoteusza 2.13 )

Niejednoznaczność jest normalną cechą, a wynika to z faktu, że zaciera się w niej NIEROZERWALNE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.

Gdy Bóg nie był w stanie podjąć decyzji, będąc w rozdarciu między dwoma sprzecznymi emocjami (a najsilniejszymi ze wszystkich emocji są miłsność i nienawistność ) – postanowił znaleźć rozwiązanie ponad “świętym konfliktem”, a rozwiązaniem tym stał się Jezus Chrystus…

Tak to sytuacja…

Możesz z walczyć z tym co napisałem, albo uznać to z rzeczywistość…

Zrób to, co zechcesz…

Życząc Życia – Artur Ceroński

  

.

Share This