Zapomniany krzyż Golgoty

1 marca 2016
...
4 043 Views

ZAPOMNIANY KRZYŻ GOLGOTY

Nasz chrześcijański kraj tonie w płyciźnie duchowej. Dla większości naszych rodaków, powszechnie nazywanych „wierzącymi”, Krzyż to tak naprawdę 24-karatowy wisiorek na ich szyi, pięknie pomalowany krucyfiks w ich mieszkanku lub ozdobna nalepka na samochód. Dosyć!!! Dosyć wszędobylskiej płycizny. Te symbole to tylko bałwany, które nie znaczą nic! Absolutnie NIC !!!

Rodaku, jeśli nie narodziłeś się jeszcze z Bożego Ducha(Ewangelia Jana 3,3-6), tzn. jeśli osobiście nie poznałeś Jezusa Chrystusa jako Żywego Boga, to choćbyś oblepił się wszelkimi złotymi medalikami i innymi dewocjonaliami to i tak idziesz do piekła, a ojcem twoim nadal jest diabeł(Ewangelia Jana 8,44). Bo zapłatą za grzech jest śmierć(List do Rzymian 6,23), a wszyscy zgrzeszyli gdyż brak im chwały Bożej (List do Rzymian 3,23). I nie ma tu żadnego znaczenia czy chodzisz do kościoła czy nie. Bo to nie poprzez chodzenie do kościoła lub poprzez swoje uczynki stajesz się Obywatelem Nieba (List do Efezjan 2,9), tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa i świadomość tego co naprawdę wykonało się na Krzyżu Golgoty.Jeśli nie przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela (List do Rzymian 10,9-13) to nie korzystasz z ochrony jaką w Jezusie Chrystusie dał Ci Bóg, a drogocenna Krew Jezusa przelana za ciebie i za mnie na Krzyżu Golgoty, dla ciebie nie ma żadnej wartości.

Jeśli natomiast bracie lub siostro narodziłeś się z Bożego Ducha, to Duch Święty prawdziwie mieszka w tobie i jesteś już zbawiony. Jednakże tylko od Ciebie zależy – od twojej wiary i od twoich decyzji- czy pełna moc WYMIANY KRZYŻOWEJ, która dokonała się na Golgocie manifestuje się w twoim życiu. Na Krzyżu Golgoty Jezus Chrystus pokonał diabła -rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy triumf nad nimi – List do Kolosan 2,15.To już się WYKONAŁO !!! (Ewangelia Jana 19,30).

PRAWDZIWY ZAKRES WYMIANY KRZYŻOWEJ:

1) Jezus Chrystus został ukarany, abyś ty mógł uzyskać PRZEBACZENIE(Księga Izajasza 53,5).

To na Jezusa Chrystusa spadła kara należna tobie i mnie, należna nam za nasze grzechy. Skoro Jezus został ukarany za ciebie, a ty przez wiarę ustanowiłeś Go swoim Panem i Zbawicielem (List do Rzymian 5,1), nie ponosisz już odpowiedzialności za swoje grzechy. Twój list dłużny został wymazany (List do Kolosan 2,14), Jezus przybił go do Krzyża.Dostałeś to od Boga w prezencie, za darmo. Zrobił to z miłości do Ciebie. Ukarał swojego niewinnego Syna abyś ty nie musiał być ukarany.

Wniosek: WSZYSTKIE TWOJE GRZECHY, KTÓRE POPEŁNIŁEŚ DOTYCHCZAS JAK RÓWNIEŻ TE, KTÓRE POPEŁNISZ W PRZYSZŁOŚCI, ZOSTAŁY CI JUŻ PRZEBACZONE.

Modlitwa: Dziękuję Ci Jezus, że Ty zostałeś ukarany zamiast mnie, abym ja mógł otrzymać przebaczenie.

2) Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie twoje choroby, abyś ty mógł być ZDROWY (Księga Izajasza 53,4-5; I List Piotra 2,24).

W ranach i sińcach Jezusa Chrystusa DOKONAŁO SIĘ już twoje uzdrowienie. Jeśli twoje ciało jest teraz chore to może to wynikać z dwóch powodów: albo nie wiedziałeś, że możesz być całkowicie zdrowy bowiem Jezus pokonał już wszelką chorobę, albo w to nie wierzysz. Wiara w uzdrowienie to pewność (List do Hebrajczyków 11,1), że choroba w twoim życiu jest nielegalnie bowiem na Krzyżu Golgoty wykonało się już twoje uzdrowienie.

Wniosek: MOŻESZ PANOWAĆ NAD KAŻDĄ CHOROBĄ I NIE MUSISZ CHOROWAĆ.

Modlitwa: Dziękuję Ci Jezus, że zostałeś zraniony moimi chorobami, abym ja mógł być teraz zdrowy.

3) Jezus został uczyniony grzechem ze względu na naszą grzeszność abyśmy mogli stać się sprawiedliwi JEGO SPRAWIEDLIWOŚCIĄ.

„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy W NIM stali się sprawiedliwością Bożą” – 2 List do Koryntian 5,21. Ze względu na Jezusa w Tobie (skutek Nowego Narodzenia z Bożego Ducha), Bóg widzi Cię jako sprawiedliwego jak sam Jezus Chrystus.

Wniosek: ZOSTALEŚ NIE TYLKO ZBAWIONY ALE TAKŻE USPRAWIEDLIWIONY.

Modlitwa: Dziękuję Ci Jezus, że uczyniłeś mnie sprawiedliwym.

4) Jezus umarł należną nam śmiercią, abyśmy mogli otrzymać UDZIAŁ W JEGO ŻYCIU.

„Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego” – List do Hebrajczyków 2,9.

Wniosek: OTRZYMAŁEŚ ŻYCIE ZAMIAST ŚMIERCI.

Modlitwa: Dziękuję Ci Jezus, że jesteś dawcą Życia i że dałeś mi Twoje Życie.

5) Jezus Chrystus stał się przekleństwem, abyś mógł otrzymać BŁOGOSŁAWIEŃSTWO.

„Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę” – List do Galacjan 3,13-14.

Wniosek: BÓG BŁOGOSŁAWI CI W JEZUSIE CHRYSTUSIE WE WSZYSTKIM, TAK JAK BŁOGOSŁAWIŁ ABRAHAMOWI.

Modlitwa: Dziękuję Ci Jezus, że stałeś się każdym przekleństwem, które miało na mnie spaść, abym mógł otrzymać Twoje błogosławieństwo.

6) Jezus Chrystus stał się ubogi, abyś mógł mieć udział W JEGO OBFITOŚCI.

„Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali.” – 2 List do Koryntian 8,9.

Wniosek: UBÓSTWO NIE JEST PLANEM BOGA DLA TWOJEGO ŻYCIA.

Modlitwa: Dziękuję Ci Jezus, za pełnię obfitości, którą mam w Tobie.

7) Jezus Chrystus wziął na siebie wstyd, abyś mógł mieć udział W JEGO CHWALE.

„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni.” – List do Hebrajczyków 12,2-3.

„Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą.” – 2 List do Tymoteusza 2,10.

Wniosek: JESTEŚ WOLNY OD WSZELKIEGO WSTYDU I POWOŁANY DO ŻYCIA W JEGO CHWALE.

Modlitwa: Dziękuję Ci Jezus, że uwolniłeś mnie z wszelkich form wstydu i powołałeś do tego, abym miał udział w Twojej chwale.

8) Jezus Chrystus został odrzucony, abyś mógł zostać ZAAKCEPTOWANY PRZEZ OJCA.

„Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej” – Psalm 69,9.

„Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło, oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, I pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem” – Psalm 69,21.

„Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, dzięki której zaakceptował nas w Umiłowanym” – List do Efezjan 1,5-6.

Wniosek: JUŻ JESTEŚ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ BOGA POMIMO DEFICYTÓW TWOJEJ DUSZY.

Modlitwa: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie kochasz i akceptujesz, że jestem Twoim ukochanym dzieckiem a Ty moim ukochanym Tatusiem.

9) Twój stary człowiek został ukrzyżowany wraz z Jezusem, aby mógł się NARODZIĆ W TOBIE NOWY CZŁOWIEK.

„Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi” – List do Rzymian 6,6.

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” – List do Galacjan 2,20.

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” – 2 List do Koryntian 5,17.

Wniosek: KIEDY NARODZIŁEŚ SIĘ NA NOWO Z BOŻEGO DUCHA NIE STAŁEŚ SIĘ POPRAWIONYM CZŁOWIEKIEM, STAŁEŚ SIĘ NOWYM STWORZENIEM.

Modlitwa: Ojcze, dziękuję Ci że jestem całkowicie Nowym Stworzeniem, Obywatelem Nieba, zjednoczonym z Tobą w Jezusie Chrystusie.

.

Share This