Najnowsze Teksty
WIEDZĄ TYLKO SŁUDZY… (Maj 17, 2019 10:07 am)
DZISIAJ ŁASKA JEST PRAWEM… (Maj 16, 2019 2:06 pm)
MASZ WYBÓR (Maj 15, 2019 11:45 am)
PROFILAKTYKA D/S ZACHOWAŃ RYZYK (Maj 15, 2019 11:42 am)
SŁUŻBA PROROKA (Maj 15, 2019 11:38 am)
PRAWDZIWA WARTOŚĆ (Maj 15, 2019 11:35 am)
KLUCZ DO ZWYCIĘSTWA! (Maj 15, 2019 11:32 am)
WYSTĄPIŁ CZŁOWIEK (Maj 14, 2019 6:38 pm)
CO SPOWODUJE REALNE POŚWIĘCENIE ? (Maj 7, 2019 11:01 am)


JEŻELI NIE JESTEŚ KONTROWERSYJNY-TO NIE DZIAŁA PRZEZ CIEBIE CHRYSTUS…

24 czerwca 2018
...
373 Views


JEŻELI NIE JESTEŚ KONTROWERSYJNY-TO NIE DZIAŁA PRZEZ CIEBIE CHRYSTUS…

KONTROWERSJA : rozbieżność opinii pociągająca za sobą dyskusje i spory

“Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą…”

( Ewangelia Jana 15.18.20 )

Kontrowersja, to nic innego jak COŚ PRZECIWNEGO, OBOWIĄZUJĄCEMU DO TYCH CZAS SCHEMATOWI.
Jezus był kontrowersyjny.
Jego poglądy i działania były ukierunkowane “kontra” ogólnie przyjętym zasadom funkcjonowania ludzi ówczesnej epoki.
CAŁE życie Jezusa, było jedną, wielką kontrowersją.

“… rzeczywistością…jest Chrystus…”

( List do Kolosan 2.17 )

Kontrowersyjność Jezusa, jest JEDYNĄ REALNĄ WERSJĄ RZECZYWISTOŚCI.

“… Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie…”

( Ewangelia Jana 14.12 )

Życie odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, to nic innego jak Chrystus przejawiający się przez jego życie w słowie i czynie.
Jeżeli Jezus Chrystus był kontrowersyjny, to jego ludzie też maja być kontrowersyjni.
Jeżeli chrześcijanin ucieka od kontrowersji, to oznacza że blokuje Ducha Świętego który jest w nim, a jego służba jest jedynie religijną lub humanistyczna zajawką.
Znam wielu ludzi, którzy chcą pozostać w “cieniu życia”, tłumacząc to pokorą i skromnością.
Ich służby są mdłe, nijakie i niewiele po sobie pozostawiają.
Ludzie tacy, są po prostu zwiedzeni, a podstawą ich poglądów jest zwykły lęk i inne zaburzenia duszy.

“Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi…”

( Ewangelia Mateusza 5.14-16 )

Życzę każdemu Bożemu człowiekowi, aby jego życie było Chrystusową kontrowersją.

Szalom.

Artur Ceroński 

.

Share This