PODSTAWA ROZRÓŻNIENIA MIŁOŚCI PRAWDZIWEJ OD NIE PRAWDZIWEJ

10 lutego 2021
...
960 Views

PODSTAWA ROZRÓŻNIENIA MIŁOŚCI PRAWDZIWEJ OD NIE PRAWDZIWEJ

„…tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać.” ( Księga Daniela 11.32 )

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ JEST AKTYWNA, A FAŁSZYWA „MIŁOŚĆ” JEST PASYWNA.

Fałszywa „miłość” dużo gada a mało robi. Opowiada o cudownych doświadczeniach z Bożym Duchem – przy jednoczesnym, pasywnym podejściu do służby w Królestwie. Fałszywa „miłość” stawia na piękną oprawę – zaniżając poziom Prawdy w intencjach. Gloryfikuje ogładę, łagodność i delikatność emocjonalną – „odkładając” na bok odwieczne duchowe prawidła ustanowione przez Boga do „kierowania” rzeczywistością. Faworyzuje przeżycie – lecz zubaża proroczy ogląd. Podnosi relacyjność – poniżając poświęcenie. Z łaski „wyciąga” niezasłużoną przychylność Boga wobec człowieka – „zapominając” o Bożej zdolności złożonej w człowieku, aby szedł i działał. Powołuje się na przymierze w Chrystusie, jednak – w praktyce – zaprzecza Jego realności.

Mówi o swojej wielości i podkreśla swoją wartość – jest jednak tylko bezrobotnym elementem pseudo życia.

W przeciwieństwie do niej PRAWDZIWA Miłość jest aktywna. Nie tylko Sama działa, ale ZAWSZE aktywuje do działania innych. Nie jest amatorką duchowego „grzebactwa” i kolekcjonowania objawień i doświadczeń – lecz KAŻDY element poznania NATYCHMIAST wprowadza w praktykę.

MIŁOŚĆ PRAWDZIWA JEST PRAKTYCZNA.

Nie brak w niej romantyzmu, poezji i słodkości – ale Jej głównym walorem jest praktyczne działanie na rzecz Królestwa. Prawdziwa Miłość jest prze szczęśliwa z powodu niezasłużonej, Bożej przychylności – ale Boża zdolność w człowieku przyprawia Ją o euforię… Uwielbia ciężko pracować wykorzystując Moc Nieba i poświęcać się do „utraty tchu”.

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ „KOCHA „ WYZWANIA.

Jest odpowiedzialna w swoich działaniach. NIGDY się nie wycofuje. Nie szuka też zachęty…

Można by jeszcze pisać wiele – ale to wystarczy aby zobaczyć różnicę…

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This