SPOTKA CIĘ TO O CZYM MYŚLISZ

4 listopada 2020
...
1 338 Views
SPOTKA CIĘ TO, O CZYM MYŚLISZ…
„ …ci, którzy przemyśliwają nad dobrem, doznają miłości i wierności.”
( Przypowieści Salomona 14.22 )
„Niestety”, prawo przyciągania działa…
„Prawo przyciągania”- przyciągamy do siebie, do swojego życia i otoczenia to, na czym głównie skupiamy swoje myśli – i nie ma od tego wyjątku…
„Skupienie” – proces myślowy polegający na błyskawicznym zogniskowaniu świadomości na określonym bodźcu.
TO, NA CZYM SKUPISZ SWOJE MYŚLI ZACZYNA „OŻYWAĆ” W TWOIM ŻYCIU !!!
„…myślcie TYLKO o tym :
– co prawdziwe
– co poczciwe
– co sprawiedliwe
– co czyste
– co miłe
– co chwalebne
– co jest cnotą
– i godne pochwały.”
( List do Filipian 4.8 )
Widać tu wyraź APOSTOLSKI NAKAZ POZYTYWNEGO MYŚLENIA.
„Pozytyw” – dodatnia strona jakiejś sprawy lub sytuacji.
Apostoł uczy, aby umysły Bożych ludzi koncentrowały się wokół pozytywnych zjawisk – ponieważ wtedy TE POZYTYWNE ZJAWISKA ZAISTNIEJĄ W ICH ŻYCIU W SPOSÓB REALNY.
Mechanizm jest prosty:
– gdy rozważasz Prawdę, to Prawda zaczyna istnieć w twoim życiu;
– gdy rozważasz Miłość, to Miłość zaczyna istnieć w twoim życiu;
– gdy rozważasz szczęście, to szczęście zaczyna istnieć w twoim życiu;
– gdy rozważasz sukces, to sukces zaczyna istnieć w twoim życiu;
– gdy rozważasz zdrowie, to zdrowie zaczyna istnieć w twoim życiu;
I można tak bez końca…
W KOŃCU I TAK STANIE SIĘ TO, NA CZYM SKUPIASZ SWOJE MYŚLI.
A za twoimi myślami pójdą twoje słowa i jedynie przyspieszą realizację owych myśli.
„Jakim ma być człowiek, który kocha życie, Lubi oglądać dobre dni?…
Strzeż języka swego od zła…”
( Psalm 34.13-14 )
„…z obfitości serca mówią usta.”
( Ewangelia Mateusza 12.34 )
Procesy o których piszę są NIE DO OBEJŚCIA.
Są autorstwa Boga i są starsze niż czas…
Albo je zaakceptujesz i zaczniesz świadomie dbać o ich realizację – albo zdominują cię w twojej nieświadomości i staną się „samodzielnym motorem twojego życia”…
Ludzie aroganccy lub naiwni, uważają że prawo przyciągania jest albo fikcyjne, albo mało znaczące – i można przejść nad nim wielkim krokiem racjonalizmu lub łaski.
Jedni twierdzą ze to New age, inni zaś że „Bóg Jest ponad tym”.
Nic tych rzeczy, PRAWO PRZYCIĄGANIA JEST STWORZONA PRZEZ BOGA ZASADĄ, KTÓRA UTRZYMUJE RZECZYWISTOŚĆ DUCHOWĄ I MATERIALNĄ W RÓWNOWADZE I PRAWIDŁOWEJ ZALEŻNOŚCI.
„…On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.”
( 2 List do Tymoteusza 2.13 )
BÓG POZOSTAJE WIERNY SWOIM PRAWIDŁOM – PONIEWAŻ USTALONE PRZEZ NIEGO DUCHOWE ZASADY SĄ TYM SAMYM CO ON SAM.
Gdy doszedłem do tych Prawd, zrozumiałem że to ja jestem odpowiedzialny za stan mojego życia.
Zamiast wołać do Boga o zmiany, zacząłem skupiać się na odpowiednich myślach – a nie odpowiednie bagatelizować.
„…przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”
( List do Rzymian 12.2 )
WOLĄ BOŻA JEST ABYŚ MIAŁ DOBRE, MIŁE I DOSKONAŁE ŻYCIE ( wszystko inne wolą Bożą nie jest… )
Czy jednak życie twoje takie będzie, NIE ZALEŻY OD BOGA, ALE DO TEGO, NA JAKICH MYŚLACH BĘDZIESZ SIĘ SKUPIAŁ.
„A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić,
Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza.
I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.”
( Dzieje Apostolskie 8.26-29 )
GDY SKUPIASZ SWOJE MYŚLI NA TYM CO POZYTYWNE – TO NASTĘPUJE MANIFEST MOCY !
Czy nie tego właśnie chcesz?
Czy masz dosyć przepychania się z demonami które przychodzą do twojego życia przez skupianie się na negatywnej stronie rzeczywistości?
Jeśli tak, to uwierz w prawo przyciągania i zacznij konsekwentnie skupiać się na pozytywnej stronie życia.
Diabeł był , jest i będzie – ale to nie oznacza że masz mu pomagać działać w twoim życiu.
Jeżeli będziesz myślał pozytywnie, to wyeliminujesz mnóstwo jego działań i będziesz miał mniej roboty w dominowaniu go.
Życząc szczęścia –
Artur Ceroński

.

Share This