MYŚL PRZEWODNIA MIĘDZY TYM CO DUCHOWE A DUSZEWNE

5 września 2020
...
958 Views

MYŚL PRZEWODNIA MIĘDZY TYM CO DUCHOWE A DUSZEWNE

(1 List św.Pawła do Kor. 2, 13-15)

„Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi”.

Paweł pokazuje, że zdobycie dla Bożego ludu umiejętności odróżnienia tego co duchowe od tego co duszewne jest rzeczą bardzo ważną.Podstawową sprawa w osiągnięciu powodzenia w duchowym życiu jest zdolność osądzenia, rozróżnienia pomiędzy tym co duchowe a duszewne. Jeśli nie będziemy umieli tego rozróżnić będziemy ulegali różnym wpływom ( nie zawsze , to będzie Święty Duch).

To co duszewne odwołuje się do emocji,te rzeczy brzmią ładnie, poruszają nas np.można być duszewnie motywowanym do składania wielkich ofiar.Widziałam wiele razy duszewne oddziaływania na ludzi, łatwo to zobaczyć:-płaczą-składają śluby, ofiary. Brak jest jednak tego jednego nie ZMIENIAJĄ SIĘ, po tygodniu są tacy sami……Wiele lat temu usłyszałam kazanie na temat właściwego rozsądzania czyli aby przykładać duchową miarę do duchowych rzeczy.Kaznodzieja wtedy powiedział ,zapewne w waszym umyśle pojawia się teraz wiele pytań, kontynuując powiedział ale to wielkie błogosławieństwo, bo wtedy kiedy zadajemy właściwe pytania, to dostajemy odpowiedzi.

Agata Cerońska

.

Share This