POKORA

4 sierpnia 2020
...
757 Views

POKORA

Kiedy modlimy się, musimy pamiętać, że ” Nie” jest także odpowiedzią, podobnie jak „Tak”.

Czy mógłbyś dzisiaj wyznać:” Mam upodobania w słabościach, w zniewagach,w potrzebach w prześladowaniach w uciskach”? Wszystko , to co prowadzi nas do uniżenia,wszystko to co odziera nas z resztek pychy, arogancji i samowystarczalności jest drogą do wywyższenia.Im niżej schodzimy tym wyżej jesteśmy podnoszeni.Kiedy jestem słaba wtedy jestem mocna.

Dlaczego?

Ponieważ Boża Moc staje się doskonała w moich słabościach.Tak jak było z Jezusem , tak jest również z nami.

DROGA PROWADZĄCA NA TRON, WIEDZIE PRZEZ KRZYŻ

.Naszym zadaniem jest dobrowolnie przyjąć śmierć wszelkiej arogancji,wszelkich cielesnych aspiracji,oraz dążeń do bycia kimś ważnym.Kiedy pozwolisz aby całe to skoncentrowanie na sobie umarło na KRZYŻU, wówczas droga wiodąca na TRON stoi otworem .Przykład sławnego ewangelisty D.L MOODY” Niegdyś myślałem, że Boże dary mieszczą się na coraz wyżej położonych półkach i że im wyżsi się stajemy, dojrzewają w chrześcijańskim charakterze, tym łatwiej możemy po nie sięgnąć.Teraz widzę, że Boże dary rozmieszczone są na coraz niższych półkach. Nie jest to kwestia sięgania coraz wyżej, lecz schodzenia coraz niżej; trzeba iść w dół, zawsze w dół aby otrzymać Jego najlepsze dary”.

Kto ma uszy niech usłyszy…….Agata Cerońska

.

Share This