NIE OBAWIAJ SIĘ KONFRONTACJI, UPOMINAJ W MIŁOŚCI

4 sierpnia 2020
...
773 Views

NIE OBAWIAJ SIĘ KONFRONTACJI, UPOMINAJ W MIŁOŚCI

Często wydaje nam się że powinniśmy być mili i nie mówić nic ludziom, którzy naprawdę potrzebują napomnienia. Paweł był uprzejmy, ale jego ostrzeżenia były bardzo poważne. Napomnienia to istotny ASPEKT APOSTOLSTWA, który być może jest słabo rozumiany.Może się ono wydawać zbyt kategoryczne i pozbawione miłości ale tak nie jest-nawet gdy ktoś zwraca nam uwagę Tak ostro jak Paweł.

W Liście do Tymoteusza pisze następująco:(1List do Tym.1,20)” Do nich należy Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi,aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić”.(2 List do Tym.4:14)” Aleksander, kotlarz wyrządził mi wiele złego; odda mu Pan według uczynków jego”.

Minęło 2000 lat a ja nadal jestem pod wrażeniem tego, co Paweł powiedział o Aleksandrze. Rozprawił się z nim publicznie z siłą, która do dzisiaj budzi respekt!Kolejny przykład znajdujemy w 23 rozdziale Ew.Mateusza gdzie zostało opisane jaj Jezus karci faryzeuszy.Jesteśmy POWOŁANI aby kochać A nie być miłymi a to zupełnie co innego.

Miłość wyrasta z Prawdy.

Ludzie wyposażeni w dary służb, muszą rzucać wyzwania kościołowi, strzec go,zachęcać,wzmacniać i utwierdzać.Prawdzie trzeba stawić czoła. Usługujący w darach służb muszą umieć rozróżnić co jest zdrową doktryną.Muszę również umieć rozróżnić porządek od bałaganu. Inaczej Kościół Jezusa nie stanie się silny,czysty i wypełniony chwała Pana!

Agata Cerońska

.

Share This