KOŚCIÓŁ-zaspokojenie każdej potrzeby

4 sierpnia 2020
...
674 Views

KOŚCIÓŁ-zaspokojenie każdej potrzeby

Jezus Chrystus chce panować nad każdą dziedziną Twojego życia. Kiedy pewne dziedziny pozostają pod kontrolą diabła wtedy ma on przewagę i śmieje się z Kościoła tak jak Goliat z synów Izraela wprawiając ich w przerażenie. Diabeł chce aby Kościół był śmieszny, zacofany i dziwny, nie mający wpływu i nie posiadający odpowiedzi.

Jednak Boże Słowo ma zastosowanie w każdej dziedzinie życia: finansach, interesach,mediach, życiu rodzinnym,sporcie, kulturze, sztuce,polityce, edukacji, opiece zdrowotnej i charytatywnej.W każdej z tych kwestii Bóg ma coś do powiedzenia, a wzorzec umieścił w KOŚCIELE.Czasami jednak ludzie stają się tak ” przeduchowieni”, że nie interesują się wpływem na społeczeństwo, zaspokajają się polepszaniem swojego życia.W ten sposób oddajemy powierzoną nam przez z Boga odpowiedzialność w ręce odstępczych chrześcijan i niewierzących, co tylko sprzyja kształtowaniu się nie przychylnych chrześcijaństwu postaw.Bóg może zaspokoić wszelkie społeczne potrzeby przez lokalny Kościół, który jest oparty na „niebiańskim” modelu.

Dlatego Kościół musi zaakceptować apostolsko-prorocką służbę, która to ma większy wpływ niż pozostałe dary.

Agata Cerońska

.

Share This