DWIE GŁÓWNE PRZESŁANKI PIERWSZEGO GRZECHU

4 sierpnia 2020
...
781 Views

DWIE GŁÓWNE PRZESŁANKI PIERWSZEGO GRZECHU

1. Pierwszym grzechem we wszechświecie była pycha.Nie było to pijaństwo ani niemoralność, ani nawet morderstwo. Był to grzech pychy, który doprowadził do buntu przeciw Bogu.Widzimy zatem , że to co wewnętrzne pojawia się wcześniej niż to co zewnętrzne.Pycha była wewnętrzną przyczyną, która doprowadziła do zewnętrznego aktu buntu przeciw Bogu.

2.Pierwszy grzech miał miejsce w niebie, nie na ziemi. Został popełniony przez anioła. Nie przez człowieka. Paradoksalnie pycha, która wywołała ten grzech wynikała z mądrości i piękna, którymi anioł ten został obdarowany przez samego Stwórcę .

Kto ma uszy niech usłyszy…

Agata Cerońska

.

Share This