WIĘCEJ NIŻ TYLKO SŁOWA

7 maja 2020
...
673 Views

WIĘCEJ NIŻ TYLKO SŁOWA

Co powiedział prorok JOEL:

„I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny: nawet na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego i prowokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie, i znaki na dole na ziemi, krew i ogień, i kłęby dymu (Dzieje Ap.2, 16-19) Czasy ostateczne zaczęły się w Dniu Pięćdziesiątnicy. Żyjemy więc przy końcu okresu. Duch Święty będzie odbudowywał znaczenie proroctwa w dniach, które są przed nami. Nastąpią zmiany w duchowym wymiarze i Bóg będzie mówił przez swoich proroków jak nigdy dotąd.Dlatego ważne aby zrozumieć kim jest prorok a kim nie jest. Czasami doświadczyliśmy zbytniej obfitości „proroctw” i widowiskowych manifestacji. Często robione to jest niewłaściwie, nie zmienia to jednak faktu, że potrzebujemy widzieć pośród ludu Bożego oryginalne rzeczy.

Prorok

Agata Cerońska

.

Share This