DUSZA-MIEJSCE SPOTKANIA DWÓCH STRUMIENI INFORMACJI

1 maja 2020
...
861 Views

DUSZA-MIEJSCE SPOTKANIA DWÓCH STRUMIENI INFORMACJI

W Liście do Hebrajczyków widzimy definicję wiary:Jest ona …..poręką ( gwarancją) tych dóbr,których się spodziewamy,dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.Oznacza to ,że wiara to przekonanie o czymś czego moje ciało nie może zobaczyć ani poczuć, posmakować, usłyszeć , powąchać.To zrozumienie, które wykracza daleko poza moje zrozumienie, sięgające głęboko ducha człowieka, choć nie jestem w stanie zobaczyć,poczuć, pojąć. Bóg stworzył Cię jako ducha-dusze i ciało. Dzięki różnym funkcjom Twojego ciała odbierasz informacje niezbędne, by żyć w fizycznym świecie.Twoje fizyczne zmysły cały czas dostarczają Ci informacji niezbędnych do funkcjonowania na tym świecie i sprawiają, że wiesz co się dzieje dookoła. Twój duch też dostarcza Ci wiadomości, ale dotyczą one sfery duchowej.Dzięki nim żyjesz w duchu, utrzymując właściwą relację z Bogiem.Tak więc informacje, jakie do Ciebie docierają, płyną z dwóch źródeł, a miejscem ich spotkania jest twoja dusza.Składają się na nią wolą, emocje i intelekt-czyli twój umysł.Zebrane informacja są tam przetwarzane i interpretowane, żeby w oparciu o nie można było podjąć właściwą decyzję. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się PRZEZ ODNAWIANIE UMYSŁU, abyście umieli rozpoznać, jaką jest wolą Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe ( Rzym.12,2)

Agata Cerońska

.

Share This