Z cyklu”Przeszkody w życiu opartym na wierze” Przeszkoda 2

23 kwietnia 2020
...
817 Views

Z cyklu”Przeszkody w życiu opartym na wierze”

Przeszkoda 2:

Nieznajomość Bożej woli.

Wiara może działać tam gdzie wiadomo, czego chce Pan.W Liście do Filemona werset 6, Paweł modlił się: „Abyś był aktywny w szerzeniu wiary i miał pełne zrozumienie „każdej dobrej rzeczy, jaką masz w Chrystusie”. Jeśli w jakimś obszarze swojego życia nie zrozumiesz „każdej dobrej rzeczy jaką masz w Chrystusie”,nie otworzysz się na przyjęcie tych dóbr, jakie ma dla Ciebie.Diabeł pracuje po godzinach aby człowiek był nieświadomy tych faktów. Ponieważ dopóki nie pojmiesz prawdziwego znaczenia pojednania albo tego, co Jezus zrobił dla Ciebie i zostawił dla twojej dyspozycji , jeśli nie będziesz znał bogactwa dziedzictwa jakie otrzymałeś, to nigdy nie będziesz z niego korzystał. WIARA POBIERA Z DEPOZYTU , KTÓRY JEST TWOIM DZIEDZICTWEM !!!Niewiedza o tym, co Bóg i Jego Słowo mówią na twój temat:KIM JESTEŚ I CO DO CIEBIE NALEŻY BĘDĄ TRZYMAĆ CIĘ W PORAŻCE.

Ef.1,17-19 Paweł modlił się:Aby Bóg z Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.( Niech da ) wam światłe oczy serca Tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących.

Agata Cerońska

.

Share This