TWOJE SŁOWA STWARZAJĄ-WIEC MÓW JAK BÓG

23 kwietnia 2020
...
762 Views

TWOJE SŁOWA STWARZAJĄ-WIEC MÓW JAK BÓG

Jedna z osób, które zrozumiały moc i autorytet słów był dowódca oddziału rzymskich żołnierzy. W Ewangelii Mateusza widzimy jak setnik przyszedł do Jezusa w sprawie chorego sługi mówiąc:”Panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie………” Mat. 8, 8-10 Setnik wiedział, że ze względu na pozycję Jezusa jako PANA, słowa przez niego wypowiedziane uwalniając Bożą moc.Setnik wierzył w moc słów pełnych WIARY. Gdy Jezus chodził po ziemi zajmował taką samą pozycję jak Adam przed upadkiem. Swoimi słowami uzdrawiał chorych, uciszył sztorm,przeklął figowe drzewo,wskrzeszał umarłych, zapewnił pokarm tysiącom ludzi.W ten sposób pokazał nam naturę Boga.Jednocześnie mawiał o sobie , że jest Synem Człowieczym.Przyszedł pokazać prawdziwą esencję ludzkich zdolności. JEZUS był prawdziwym człowiekiem.Gdy rodzisz się na nowo BÓG umieszcza Cię w „Chrystusie” jesteśmy na ziemi jego Ciałem , wezwani aby iść za Nim i robić to co On.Słowo ” naśladowca” użyte w Liście do Efezjan 5, 1 to grecki wyraz „mimetai” oznaczający imitować” naśladować mimiką”. Po prostu mamy odwzorowywać zachowanie Boga.

Agata Cerońska

.

Share This