RZĄDŹ

23 kwietnia 2020
...
1 035 Views

RZĄDŹ

Człowiek ma być jak Bóg: powinien myśleć, mówić i działać jaj On.Pan jest Królem-Jego Słowo to wydawany rozkaz. To polecenia zmieniające stan rzeczy.Bóg powołał do istnienia człowieka, umieścił go na stanowisku władającego stworzeniem, polecając:”Zapełniaj ziemię i czyń ją sobie poddaną „(Rzym1,28)Psalm 8, 7 mówi :”Niebo jest niebem Pana, a ziemię dał zaś synom ludzkim”. Bóg dał ludziom autorytet i panowanie nad ziemią.A zatem jak działa Bóg? Jak Król!Wypowiada Słowo i Jego rozkaz powoduje, że coś się wydarza. Dokładnie tak samo ma być z nami, odrodzonymi z Bożego Ducha ludźmi. Słowa pełne wiary uwalniają moc Boga.Słowa pełne zwątpienia, krytycyzmu, niewiary,nienawiści itp.uwalniają moc diabła, dając mu prawo aby siał spustoszenie.Definicja królestwa to: „obszar podlegający rządom króla, teren jego władania, orzekania i wpływów „. Zobacz ile od Ciebie zależy…..

Agata Cerońska

.

Share This