BOŻA WIARA

23 kwietnia 2020
...
910 Views

Słowo Boże mówi aby tak jak się poznało JEZUSA Tak w Nim chodzić.

Uwierzyłeś i oddałeś życie Bogu , którego nie widać.

Czyli zadziałałeś według definicji wiary,

List do Hebrajczyków 11,1

„A wiara jest pewnością tego czego się spodziewamy,przeświadczeniem o tym czego nie widzimy”.

Aby dalej rozwijać się w wierze,potrzeba zmienić perspektywę patrzenia z widzialnego na niewidzialne !

JEZUS, twój i mój Król jako pierwszy uwierzył z pism,że jest Mesjaszem.

JEGO wiara zaowocowała zmianą perspektywy patrzenia z widzialnego na niewidzialne, to jest sukces JEZUSA I JEGO WPŁYW!

Oddanie Jezusowi życia to początek drogi.

TEN KTÓRY UWIERZYŁ,POCIĄGA TYCH KTÓRZY WIERZĄ !!!

Życie JEZUSA ma dzisiaj wpływ na ludzi,którzy wierzą.

Agata Cerońska

.

Share This