TYMOTEUSZU, CZY ODNALAZŁEŚ SWOJEGO PAWŁA? O duchowym ojcostwie i synostwie

26 grudnia 2019
...
993 Views

“Duchowy ojciec” to INICJATOR i PATRON JAKIEGOŚ ŻYCIOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

“Duchowy ojciec” – to ŻYCIOWY MENTOR, KTÓREGO SOBIE WYBRAŁEŚ.

Mentor: osoba, która stanowi istotny element na drodze Twojego rozwoju.
Ktoś taki jest niezbędny, albowiem dzieli się z Tobą swoją wiedzą i przede wszystkim doświadczeniem.
Mentor to też ktoś, kto wcześniej osiągnął to, co Ty pragniesz osiągnąć.
Najważniejsze jest to, że mentor to osoba, która wyciągnie do Ciebie pomocną dłoń, pomoże Ci znaleźć właściwe rozwiązanie na każdy problem oraz udzieli odpowiednich porad.
Mentor to ktoś, kto sprawi, że będziesz cały czas podążał właściwym kursem.
Mentor musi być osobą z naprawdę prawdziwym doświadczeniem, z praktyką, przebytą własną drogą i zwycięstwami na tej drodze.

Jak rozpoznać, czy prawdziwie uznałeś kogoś za duchowego ojca?

…ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami… (2 List do Tymoteusza 3.10-11)

Istnieje dziewięć przesłanek, które występując w życiu człowieka świadczą o tym, że znalazł on swojego duchowego ojca.

Jeżeli realnie masz mentora, to NA PEWNO ZGADZASZ SIĘ Z:
1. PREZENTOWANĄ PRZEZ NIEGO WIEDZĄ OPISUJĄCĄ RZECZYWISTOŚĆ.
2. ZAKRESEM I FORMAMI JEGO CODZIENNYCH ZACHOWAŃ.
3. CELAMI, DO REALIZACJI KTÓRYCH DĄŻY.
4. JEGO POJMOWANIEM I PRZEŻYWANIEM WIARY.
5. Z JEGO POJMOWANIEM CZYICHŚ BŁĘDÓW.
6. Z JEGO POJMOWANIEM I PRZEŻYWANIEM MIŁOŚCI.
7. Z JEGO FORMĄ WYCZEKIWANIA NA COŚ (lub DĄŻENIA DO CZEGOŚ) I FORMĄ ZNOSZENIA RZECZY PRZYKRYCH
Oraz IDENTYFIKUJESZ SIĘ Z NIM:
8. W DOŚWIADCZANYCH PRZEZ NIEGO PRZYKROŚCIACH, NĘKANIACH, SZYKANOWANIACH I DRĘCZENIACH; WYMIERZANYCH W NIEGO PRZEZ NIEPRZYJAZNE MU ŚRODOWISKO.
9. W JEGO BÓLU, DOZNANIU BRAKU lub STRATY.

W w/w wersecie użyto słowa poszedłeś. To słowo, to przetłumaczenie greckiego zwrotu parakolutheo, który to zwrot oznacza: “TOWARZYSZENIE KOMUŚ W PODRÓŻY IDĄC PRZY JEGO BOKU, ŚLEDZĄC UWAŻNIE KAŻDY JEGO KROK W CELU DOGŁĘBNEGO ZROZUMIENIA JEGO POSTĘPOWANIA”

A zatem duchowy ojciec to WZÓR DO NAŚLADOWANIA.

Czy masz taki wzór? Czy w/w przesłanki występują w Twoim życiu?

Jeżeli tak – to pielęgnuj twój wybór. Jeżeli nie, to przynieś to Bogu i otwórz swoje oczy na duchowy mentoring (na pewno jest gdzieś w pobliżu)

Szalom

.

Share This