BURZENIE WAROWNI

6 grudnia 2019
...
1 052 Views

BURZENIE WAROWNI

Kiedy diabeł próbuje uderzyć cię myślami, kategorycznie mu się przeciwstaw.

Daj mu do zrozumienia, że jesteś zwycięzcą przez JEZUSA CHRYSTUSA.

WYKRZYCZ PSALM 91

„Kto przebywa w pieczy Najwyższego i mieszka w cieniu Wszechmocnego, mówi do Jahwe:” Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam”.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
Okryje cię swoimi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła :JEGO WIERNOŚĆ TO PUKLERZ I TARCZA.
W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia-lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, Ciebie to nie spotka..
Ty ujrzysz na własne oczy:będziesz widział opłatę daną grzeszników.
Albowiem Jahwe jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie NAJWYŻSZEGO.
NIEDOLA NIE PRZYSTĄPI DO CIEBIE A CIOS NIE SPOTKA TWOJEGO NAMIOTU….. „

Agata Cerońska

.

Share This