BURZENIE WAROWNI

6 grudnia 2019
...
972 Views

BURZENIE WAROWNI

Kiedy diabeł próbuje uderzyć cię myślami, kategorycznie mu się przeciwstaw.

Daj mu do zrozumienia, że jesteś zwycięzcą przez JEZUSA CHRYSTUSA.

WYKRZYCZ PSALM 91

„Kto przebywa w pieczy Najwyższego i mieszka w cieniu Wszechmocnego, mówi do Jahwe:” Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam”.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
Okryje cię swoimi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła :JEGO WIERNOŚĆ TO PUKLERZ I TARCZA.
W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia-lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, Ciebie to nie spotka..
Ty ujrzysz na własne oczy:będziesz widział opłatę daną grzeszników.
Albowiem Jahwe jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie NAJWYŻSZEGO.
NIEDOLA NIE PRZYSTĄPI DO CIEBIE A CIOS NIE SPOTKA TWOJEGO NAMIOTU….. „

Agata Cerońska

.

Share This