Z CZEGO SKŁADA SIĘ CZŁOWIEK BOŻY – elementy i przestrzenie (część 5 i ostatnia – przestrzeń STAREJ NATURY [“JA”, “EGO”, ”STARY CZŁOWIEK”])

24 października 2019
...
1 076 Views

…cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane… (1 List do Tesaloniczan 5.23)

…Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego… (Ewangelia Mateusza 22.37)

…nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione… (List do Rzymian 6.6)

CZŁOWIEK ODRODZONY Z BOŻEGO DUCHA NIE MA W SOBIE “STAREJ NATURY”;ZWANEJ INACZEJ “JA”, “EGO”, “STARYM CZŁOWIEKIEM” lub “CIAŁEM”!

Wielu ludzi zastanawia się gdzie znajduje się “stara natura”.
Niektórzy “umieszczają” ją w duszy inni w fizycznym ciele.
Prawda jest taka, że “STARA NATURA” ZNAJDUJE SIĘ W NIEODRODZONYM Z BOŻEGO DUCHA DUCHU LUDZKIM.

“Stara natura”, to CAŁOŚCIOWA, ŻYCIOWA PRZESTRZEŃ CZŁOWIEKA NIE ODRODZONEGO DUCHOWO.
Zawiera ona „w swych granicach” WSZELKIE POGLĄDY, KONCEPCJE I DOŚWIADCZENIA CZŁOWIEKA “POZA CHRYSTUSEM” (na poziomie DUCHA, DUSZY I CIAŁA).

Gdy człowiek oddaje swoje życie Jezusowi (w wyniku czego jego duch odradza się), ”stara natura” NIEODWRACALNIE UMIERA.

ŻYCIE POKONUJE ŚMIERĆ!

Nie oznacza to że dusza i ciało człowieka od razu zaczynają postępować tak, jak proponuje odrodzony duch, ponieważ “stara natura” pozostawiała swoje “odciski” na duszy i ciele.
Teraz, w wyniku działań ducha, dusza i ciało będą się pozbywać “odcisków” starej natury i nabywać cech nowego człowieka.
Jednakże “ślad” to nie “właściciel śladu” i trzeba o tym pamiętać.

Podkreślam to tak mocno, ponieważ od lat widzę poważne zamieszanie w tej sprawie. Wielu chrześcijan nadal uważa, że JEŻELI UPADAJĄ, TO OZNACZA ŻE MAJĄ NADAL CZYNNĄ “STARĄ NATURĘ”. Nie rozumieją, że ich upadki są spowodowanie nie przemienionymi nawykami a nie “starą naturą”.

Rzygać mi się chce, gdy słyszę z ust ludzi Bożych że mają “ego” albo “ja”…
Uważając tak, zaprzeczają Dziełu Krzyża i Pustego Grobu, dając tym samym przystęp diabłu. Zamiast rozważać “starą naturę” powinni uzdrawiać swoje dusze, wychodząc z zaburzeń i zmieniając myślenie na zgodne z Prawdą Bożą.

Szalom.

.

Share This