Z CZEGO SKŁADA SIĘ CZŁOWIEK BOŻY – elementy i przestrzenie (część 3 – CIAŁO)

17 października 2019
...
1 087 Views

…cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane… (1 List do Tesaloniczan 5.23)

…Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego… (Ewangelia Mateusza 22.37)

…nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione… (List do Rzymian 6.6)

Trzecim elementem składowym człowieka jest CIAŁO. Tak jak duch wyraża się przez duszę; tak dusza wyraża się przez ciało. Ciało, to łącznik duszy ze otaczającym ją światem fizycznym.

CIAŁO TO UBRANIE DUSZY.

Ciało jest śmiertelne, może chorować i ulegać zniszczeniu, starzeje się, wymaga uzdrawiania, żywienia, pojenia, dbałości fizycznej, wypoczynku i zaspokajania fizycznych instynktów.

Ciało jest tworem fizycznym i odbiera TYLKO impulsy fizyczne.

Ciało składa się ze zmysłów (smak, węch, dotyk, wzrok, słuch) i całej masy biologiczno-fizyczno-chemicznych reakcji.

W ciele nie mieszka Duch Święty.

Ciało nie myśli, nie ma uczuć i nie podejmuje decyzji.

Ciało służy TYLKO do przebywania na ziemi.

Jego zadaniem jest odbierać, przyjmować i przekazywać impulsy fizyczne.

Jest śmiertelne.

Część czwarta nastąpi.

.

Share This