BÓG JEST Z NAMI

31 października 2019
...
1 075 Views

BÓG JEST Z NAMI

W duchowym chodzeniu z Panem jest czas, gdy radujesz się i podziwiasz Boga.
Słowo „alleluja” znaczy„chwalić Pana”, ale dla twojej duszy przychodzi również pora, by dowiedzieć się, czym Bóg cię obdarował.

W Liście do Efezjan Paweł modli się, aby nasze poznanie, wejrzenie i zrozumienie wzrosły tak abyśmy dowiedzieli się co mamy w Bogu i co możemy zrobić.

Kiedy naprawdę wiesz kim jesteś w Chrystusie Jezusie, to rezultatem tej świadomości będzie:

-odwaga
-poczucie bezpieczeństwa
-pewność w życiu

To strach nie pozwala zaglądać głęboko, strach buduje ograniczenia i mury.

Duch Święty chce pomóc powyburzać wszystkie mury w głowach.

Wzneś się ponad swoje ograniczenia i doświadczaj pełni w CHRYSTUSIE, która Ci się należy.

Agata Cerońska

.

Share This