WERSET O NIEUTRACALNOŚCI ZBAWIENIA WIECZNEGO

25 września 2019
...
1 220 Views

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto SŁUCHA słowa mego i WIERZY temu, który MNIE posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz PRZESZEDŁ ze śmierci do żywota. ( Ewangelia wg Jana 5.24 )

ODRODZENIE SIĘ Z BOŻEGO DUCHA TO AKT NIEODWRACALNY!

“Słuchać Słowa” (w tym wypadku) – oznacza PRZYSWAJAĆ PRAWDĘ BOŻĄ O JEZUSIE, jako o CHRYSTUSIE. Całokształt poselstwa Jezusa, jest ściśle związany z Jego Osobą jako Mesjaszem. “Jego Słowa” to JEGO OSOBA.
“Słuchanie Jego Słowa” to ZAPOZNAWANIE SIĘ Z JEGO OSOBĄ (poglądami, koncepcjami, odczuciami, dziełami itp.).

“Wierzyć Temu, który posłał Jezusa” – oznacza OBDAROWAĆ CAŁKOWITYM ZAUFANIEM BOGA W TEMACIE JEGO DECYZJI I DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z CAŁOKSZTAŁTEM CHRYSTUSOWOŚCI JEZUSA.

A zatem, człowiek który PRZYSWOIŁ PRAWDĘ BOŻĄ O JEZUSIE JAKO CHRYSTUSIE ORAZ ZAUFAŁ BOGU W TEMACIE WYŻEJ WYMIENIONEJ PRAWDY – nigdy nie stanie na sąd ku potępieniu i nigdy nie zazna śmierci wiecznej.

Człowiek taki poprzesz swoje decyzje o PRZYJĘCIU i ZAUFANIU doprowadza do ODRODZENIA SIĘ JEGO OBUMARŁEGO DUCHA ZA POMOCĄ JEDNOCZENIA SIĘ W NIM Z DUCHEM SAMEGO BOGA.

Jego duchowa natura (czyli centrum jego samego) zmienia się NA ZAWSZE, stając się ostatecznie częścią Boga samego.

Jako taka, natura owa przestaje być już jedynie naturą ludzką, ale (poprzez złączenie z naturą Boga) staje się WIECZNIE POŁĄCZONYM Z BOGIEM BYTEM.

W związku z powyższym, człowiek taki zabezpiecza się zupełnie przed potępieniem Bożym i śmiercią, ponieważ jako “bogo-człowiek” nie może być ani sądzony, ani też śmiertelny (jak wiadomo, Bóg sam siebie nie sądzi ani też nie umiera).

Ta nowa natura daje człowiekowi absolutne bezpieczeństwo, nawet w wypadku dokonywania przez niego różnorakich grzechów na poziomie duszy lub ciała.

Zawarte w niej Życie Boga, skutecznie eliminuje skutki błędów i upadków (jako że Boska natura jest “grzechoodporna”).

Szalom.

.

Share This