W CZYICH RĘKACH JEST WSZYSTKO?

15 sierpnia 2019
...
1 215 Views

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. (Ewangelia wg Jana 3.35)

BÓG, ODDAŁ WSZYSTKO W RĘCE JEZUSA!

Oddać coś w czyjeś ręce – pozwolić, by ktoś zadecydował o losie tego czegoś.

TO JEZUS (I TYLKO JEZUS) JEST OSTATECZNYM DECYDENTEM W SPRAWACH LUDZKOŚCI.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. (Ewangelia wg Jana 6.47 – wypowiedź Jezusa)

OSTATECZNY DECYDENT D/S LUDZKOŚCI, POWIEDZIAŁ ŻE KTO UWIERZY W NIEGO (czyli w Jego zastępczą ofiarę za życie ludzi oraz w Jego zmartwychwstanie w ciele oraz uzna Go za jedynego Pana swojego życia) TEN WEJDZIE W POSIADANIE ŻYCIA WIECZNEGO Z BOGIEM.

Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. (Ewangelia wg Jana 12.44)

TEN SAM OSTATECZNY DECYDENT POWIEDZIAŁ ŻE WIARA W JEGO SŁOWA TO JEDNO I TO SAMO CO WIARA W SŁOWA BOGA.

POWIEDZIAŁ ŻE WIARA W NIEGO TO WIARA W BOGA!

POWIEDZIAŁ, ŻE JEST BOGIEM!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie… (Ewangelia Jana 14.12 – wypowiedź Jezusa)

TENŻE DECYDENT POWIEDZIAŁ RÓWNIEŻ, ŻE KAŻDY KTO UWIERZY W NIEGO (jako Zbawiciela i Boga) BĘDZIE MÓGŁ BEZ OGRANICZEŃ UŻYWAĆ JEGO MOCY. A ZATEM, ŻYĆ TAK JAK ON I PREZENTOWAĆ W SWOIM ŻYCIU TO, CO ON PREZENTOWAŁ.

Czy wierzysz w to, co napisałem?

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This