DWA CIAŁA

20 sierpnia 2019
...
1 350 Views

Jawne zaś są uczynki CIAŁA, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne…
(List do Galacjan 5.19-21)

Greckie słowo, przetłumaczone tu jako “ciało” to σαρκος (sarkos). Słowo to nie ma NIC WSPÓLNEGO z fizycznym ciałem człowieka.

Słowo “sarkos”, to słowo określające STARĄ NATURĘ CZŁOWIEKA (gdy chodzi o człowieka nie odrodzonego z Bożego ducha) i FLASHBACKI STAREJ NATURY CZŁOWIEKA w jego DUSZY (gdy chodzi o człowieka odrodzonego z Bożego Ducha).

Te FLASHBACKI to ODCIŚNIĘTE NA PSYCHICE CZŁOWIEKA PRZYZWYCZAJENIA, SCHEMATY, WYKRZYWIENIA, ZABURZENIA, PATOLOGIE ITP. KTÓRE NIEGDYŚ STANOWIŁY JEGO STARĄ, GRZESZNĄ NATURĘ.

Słowo “sarkos” to źródło GRZESZNYCH INTENCJI, KTÓRE (gdy są pielęgnowane) PROWADZĄ DO GRZESZNYCH MANIFESTACJI.

Gdy mówimy o “cielesności” w życiu chrześcijanina, to mówimy o manifestacji “sarkos”.

Wyżej wymienione wersety pokazują, że manifestacja “sarkos” jest JAWNA.

Jawność – dokonywanie lub odbywanie się czegoś w sposób dla wszystkich widoczny, wiadomy, oczywisty

Manifestację “sarkos” WIDAĆ, nie trzeba się jej domyślać.

Manifestacja “sarkos” ZAWSZE jest wyrażana uczynkami.

Fundament uczynków “sarkos” to:

1. CHĘĆ PODOBANIA SIĘ WSZYSTKIM; CZYLI OSIĄGANIE ŻYCIOWYCH CELÓW ZA POMOCĄ PATOLOGICZNYCH ŚRODKÓW.

2. POSTĘPOWANIE PRZECIWNE BOŻYM STANDARDOM NA PRZESTRZENI DUCHA, PSYCHIKI I FIZYCZNOŚCI (w odniesieniu do ludzi odrodzonych z Bożego Ducha to tylko przestrzenie psychiki i fizyczności).

3. ŻYCIE PONAD STAN, ŻYCIE W PRZESTRZENIACH, KTÓRE NIE WNOSZĄ ŻADNEJ FORMY ROZWOJU A STANOWIĄ JEDYNIE BEZPRODUKTYWNE PASIENIE INSTYNKTÓW.

4. ODDAWANIE BOSKIEJ CZCI STWORZENIU I. UZALEŻNIANIE OD STWORZENIA JAKOŚCI SWOJEGO ŻYCIA.

5. MANIPULOWANIE LUDŹMI.

6. ODBIERANIE SZANSY NA PRZYJAZNĄ RELACJĘ DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.

7. GENEROWANIE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA I UTRZYMYWANIE Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM STANU USTAWICZNEGO KONFLIKTU.

8. ZŁOŚĆ.

9. OBMYŚLANIE CZEGOŚ ZŁEGO WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA, PLANOWANIE ZŁA.

10. WYWOŁYWANIE NIEZGODY WŚRÓD LUDZI W MYŚL EGOISTYCZNYCH POWODÓW, EGOCENTRYCZNA KONTROWERSYJNOŚĆ.

11. WYRZECZENIE SIĘ WYZNAWANYCH WŁAŚCIWYCH PRZEKONAŃ LUB WARTOŚCI.

12. MORDERSTWO CZYLI ŚWIADOME POZBAWIENIE ŻYCIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA, MAJĄCE U PODSTAWY INTENCJĘ PRZECIWNĄ OKREŚLONEJ, BOŻEJ PRAWDZIE.

13. DOPROWADZANIE SWOJEJ PSYCHIKI DO STANIU BRAKU WRAŻLIWOŚCI NA BODŹCE, BĘDĄCE ELEMENTARNYMI CZĘŚCIAMI ŻYCIA OSOBISTEGO LUB SPOŁECZNEGO; UZALEŻNIANIE SIĘ (psychicznie lub fizycznie) OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH LUB JAKICHKOLWIEK FORM NISZCZĄCEGO WPŁYWU ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO.

14. WYCIĄGANIE SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ Z ROZRYWKI.

A więc manifestacją “sarkos” (czyli cielesności) nie są, wbrew obiegowej opinii, RÓŻNEGO RODZAJU PRZEJAWY FIZYCZNOŚCI CZŁOWIEKA.

————————————————————————————-

…cały duch wasz i dusza, i CIAŁO niech będą zachowane bez nagany… (1 List do Tesaloniczan 5.23)

Słowo przetłumaczone tu jako “ciało”, to greckie słowo σωμα (sōma). Soma to FIZYCZNE CIAŁO CZŁOWIEKA WRAZ Z PIĘCIOMA ZMYSŁAMI (wzrok, słuch, dotyk, węch, smak).

Wyżej wymieniony werset pokazuje nam, że fizyczne ciało TO SKŁADOWA CZŁOWIEKA.

A więc, słowo “cielesność” (w negatywnym jego wyrazie) nie dotyczy tematu “soma”, tylko tematu “sarkos” – a to wielka różnica…

“CIELESNOŚĆ” TO NIE JEST DBAŁOŚĆ O SWOJĄ FIZYCZNOŚĆ!

Prawidłowe odżywianie, trening, estetyka, ozdabianie, higiena itp. to nie “cielesność”. Również czerpanie korzyści i przyjemności z używania zmysłów to też nie jest “cielesność”.

JEŻELI NIE MANIFESTUJE SIĘ “SARKOS”, TO “SOMA” MOŻE ŻYĆ PEŁNIĄ ŻYCIA.

Nie trzeba się przejmować tym, że nasza fizyczność jest zadowolona z życia, bo ona ma być zadowolona z życia.

JEŻELI NASZ DUSZA JEST PODDANA NASZEMU DUCHOWI, TO NASZE FIZYCZNE CIAŁO JEST “ZABEZPIECZONE” PRZED GRZESZENIEM!

A zatem, DUCHOWOŚĆ NIE POLEGA NA UMARTWIANIU “SOMA”, ALE NA “RZYŻOWANIU “SARKOS” I WPROWADZANIU w to miejsce BOŻYCH PRAWIDEŁ.

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This