KTO NIENAWIDZI BOGA I DLACZEGO

16 lipca 2019
...
1 485 Views

KAŻDY bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (Ewangelia wg Jana 3.20)

Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością… (Ewangelia wg Jana 8.12)

A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. (Ewangelia wg Jana 20.24-28)

BÓG TO JEZUS.
JEZUS TO ŚWIATŁOŚĆ.

KTO NIENAWIDZI ŚWIATŁOŚCI NIENAWIDZI BOGA.

LUDZIE NIENAWIDZĄCY BOGA TO TAKI RODZAJ LUDZI, KTÓRY CHCE CZYNIĆ RZECZY SPRZECZNE Z BOŻYMI WYTYCZNYMI.

Ludzie nie chcą zbliżać się do Boga, ponieważ okazałoby się, że to co robią jest patologiczne.

NIECHĘĆ DO REZYGNACJI Z CZYNIENIA BOŻYCH PRAWIDEŁ TRZYMA CZŁOWIEKA Z DALA OD BOGA.

Gdy widzę człowieka, który czyni coś innego niż Boże wytyczne w Chrystusie Jezusie a jednocześnie twierdzi że jest blisko Boga, to wiem że kłamie.

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This