JAKA KATEGORIA LUDZI NIE CHCE JEZUSA?

16 lipca 2019
...
1 302 Views

Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (Ewangelia wg Jana 3.20)

Zbliżać się: Zmniejszać odległość, dystans pomiędzy jakimiś obiektami. Stawać się podobnym do czegoś. Powodować powstanie pozytywnych więzi. Czynić coś bardziej zrozumiałym.

NAJWIĘKSZĄ grupę ludzi, która “nie chce Jezusa”( Jego samego lub Jego zdania, poglądów, odczuć, przekonań, nauki itp. ) stanowią ludzie NIENAWIDZĄCY ŚWIATŁOŚCI, Z POWODU NIECHĘCI DO UJAWNIENIA ICH PATOLOGICZNYCH PRZEKONAŃ I ZACHOWAŃ.

Istnieją dwa rodzaje tych „nienawistnych dusz”.
Pierwszy rodzaj, to ludzie nie odrodzeni z Bożego Ducha. Oni nienawidzą Światłości, ponieważ NIE CHCĄ POZBYĆ SIĘ SWOJEGO “EGO”, KTÓRE JEST NOŚNIKIEM ICH ILUZYJNEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI.
Drugi rodzaj, to ludzie odrodzeni z Bożego Ducha. Oni nienawidzą Światłości (choć nigdy tego tak nie nazywają), ponieważ NIE CHCĄ POZBYĆ SIĘ ZABURZEŃ ZE SWOICH DUSZ (jest to dla nich albo za bardzo bolesne, albo zniszczyłoby to ich wyimaginowany obraz samych siebie jako istot doskonałych).

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, główną rolę odgrywają tu trzy demony: pycha (czyli swoiście pojmowana niezależność od Boga), lęk i niedowiarstwo.

KAŻDY WIĘC KTO NIE ZBLIŻA SIĘ DO ŚWIATŁOŚCI, NA PEWNO COŚ UKRYWA, A TO “COŚ” JEST NA PEWNO ZŁE…

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This