JAK ROZPOZNAĆ CZŁOWIEKA PRAWDY

17 lipca 2019
...
1 174 Views

Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. (Ewangelia wg Jana 3.21)

CZŁOWIEK PRAWDY ZAWSZE DĄŻY DO ŚWIATŁOŚCI!

Dążyć:
zmierzać w określonym kierunku
podążać
kierować się
zmierzać do określonego celu
pragnąć coś osiągnąć
usiłować

ŚWIATŁOŚĆ TO JEZUS!
To Jego poglądy, myśli, emocje, działania itp.

CZŁOWIEK PRAWDY ZAWSZE BĘDZIE UKIERUNKOWYWAŁ SWOJE CAŁE ŻYCIE NA JEZUSA (w praktyce, a nie tylko w teorii).

Tak więc po owocach poznacie ich. (Ewangelia Mateusza 7.20)

CZŁOWIEK PRAWDY CZYNI PRAWDĘ.
CZŁOWIEK PRAWDY ZAWSZE CHCE ABY JEGO ŻYCIE PRAWDĄ BYŁO JAWNE.
CZŁOWIEK PRAWDY TO CZŁOWIEK JAWNY!

Wyjść na jaw:
stać się wiadomym
przestać być tajemnicą
wydać się

Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. (Ewangelia Łukasza 11.33)

CZŁOWIEK PRAWDY TO CZŁOWIEK MANIFESTUJĄCY SWOJE ŻYCIE W CHRYSTUSIE „NA FORUM”.

…będą się chlubić wszyscy prawego serca. (Psalm 64.11)

CZŁOWIEK PRAWDY, TO CZŁOWIEK DUMNY Z TEGO CO OSIĄGNĄŁ I OSIĄGA W CHRYSTUSIE.

Właśnie tak można poznać człowieka Prawdy.

Artur Ceroński

.

Share This