WYSTĄPIŁ CZŁOWIEK

14 maja 2019
...
1 505 Views


Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się…
Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. (Ewangelia wg Jana 1,6-7)

BÓG ZAWSZE SZUKA – IMIENNIE – CZŁOWIEKA, KTÓRY ZDECYDOWAŁBY SIĘ O BOGU ŚWIADCZYĆ.

Posłannictwo jest ściśle związane z wystąpieniem. Wystąpienie to publiczne zabranie głosu.

CZŁOWIEK POSŁANY PRZEZ BOGA, TO CZŁOWIEK PUBLICZNY!

Jego zadaniem jest zaświadczenie o Prawdzie, Miłości, Władzy i Mocy Boga.

Zaświadczyć to:
Oficjalnie coś potwierdzić.
Dać dowód czegoś.
Stać się świadectwem czegoś.

…świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. (Ewangelia wg Jana 1,15-18)

Posłaniec Boga jest głośny.

Głośny to:
1. Wypowiadający się w sposób słyszalny.
2. Robiący hałas.
3. działający tak, aby o nim dużo mówiono.

Posłaniec Boga:
Podkreśla że Jezus, to odwieczny paradygmat wszechrzeczy.
Odważnie ogłasza poparcie Jezusa dla swoich działań.
Ogłasza łaskę Boga w Jezusie.
Osądza religię.
Ogłasza wiarę – jako jedyną formę życia z Bogiem.
Ogłasza Jezusa – jako jedyną drogę do Boga.

1:20 I wyznał, a nie zaprzeczył, i oświadczył…
1:22 …Cóż powiadasz sam o sobie?
1:23 Rzekł: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok.
1:26 …pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie;
1:27 To Ten, który przyjdzie po mnie…
1:29 …ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
1:31 …przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi.
1:32 …świadczył też, mówiąc: Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim.
1:33 …Ten chrzci Duchem Świętym.
1:34 …ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. (Ewangelia wg Jana 1,20, 22-23, 26-27, 29, 31-34 )

Posłaniec Boga :
Śmiało wyznaje Prawdę.
Nie zaprzecza Prawdzie.
Oświadcza, że doświadcza Prawdy osobiście.
Jest świadomy kim jest i mówi o tym publicznie.
Określa się jako Boży głos na ziemi.
Głosi: 1. opamiętanie (pokutę z nie-oddania życia Jezusowi [wobec świata] oraz z nie-chodzenia według Chrystusowych zasad [wobec Kościoła], 2. obecność Ducha Świętego wśród ludzi, 3. dostęp do mocy Ducha Świętego wynikający z pokuty.
Przedstawia swoje osobiste doświadczenia życia z Jezusem.

POSŁANIEC BOGA TO ZBROJNE RAMIĘ BOGA. ZA POMOCĄ SWOICH POSŁAŃCÓW BÓG SĄDZI I RATUJE.

Gdy zdecydowałem się być Bożym posłańcem, to moje życie nabrało tempa… Już nigdy nie było takie same… Dziś nie żałuję ani jednego dnia w Jego służbie. Pomimo wielu trudów i walk zawsze wygrywałem i nadal wygrywam… Jestem dumny, że Bóg działa przeze mnie.

To również jest życie dla ciebie. Wystarczy że zechcesz…

Życzę każdemu świętemu przyjęcia tego – zmieniającego życie – objawienia: “WYSTĄPIŁ CZŁOWIEK.. “

Artur Ceroński

.

Share This