DZISIAJ ŁASKA JEST PRAWEM…

16 maja 2019
...
1 372 Views

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga… (Ewangelia wg Jana 1,12-13)

OBECNA DUCHOWA EPOKA TO EPOKA ŁASKI (NIEZASŁUŻONEJ, BOŻEJ PRZYCHYLNOŚCI DLA CZŁOWIEKA I BOŻEJ ZDOLNOŚCI UDZIELANEJ TYM, KTÓRZY TĄ NIEZASŁUŻONĄ PRZYCHYLNOŚĆ PRZYJĘLI).

DZISIAJ ŁASKA JEST PRAWEM.

Prawo to system norm i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy i przez te organy stosowanych .

CZŁOWIEK, KTÓRY PRAWDZIWIE UWIERZYŁ W TO, ŻE JEZUS CHRYSTUS (czyli Mesjasz; Zbawiciel, Bóg w ciele człowieka) UMARŁ ZA JEGO GRZECHY (zamiast niego; w miejsce jego; itd.) I – w związku z tym – BÓG PRZEBACZYŁ MU WSZYSTKIE JEGO GRZECHY (poprzednie, teraźniejsze i przyszłe) – AUTOMATYCZNIE DOŚWIADCZA DUCHOWEGO ODRODZENIA.

TO DUCHOWE ODRODZENIE SKUTKUJE STAŁYM ZJEDNOCZENIEM DUCHA CZŁOWIEKA Z DUCHEM ŚWIĘTYM, CZYNIĄC GO DZIECKIEM BOGA, ZAPEWNIAJĄC MU PRZEZ TO ZBAWIENIE WIECZNE (czyli pośmiertne wejście do nieba i dalsze konsekwencje w postaci wiecznego życia z Bogiem).

GDY ODDAŁEŚ ŻYCIE JEZUSOWI, TO MASZ PRAWO DO ŁASKI!

BÓG JUŻ „NIE ROBI CI ŁASKI” ŻE OBDARZA CIĘ ŁASKĄ. TO TWOJE WIECZNE PRAWO: ŻYĆ W ŁASCE I KORZYSTAĆ Z ŁASKI !

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This