JEŻELI JESTEŚ PRAWDZIWYM PROROKIEM…

3 kwietnia 2019
...
1 347 Views

Jeżeli jesteś prawdziwym prorokiem, to:
1. W oczach patriotów będziesz uchodził za NIEBEZPIECZNEGO.
2. W oczach ludzi religijnych będziesz uchodził za BLUŹNIERCĘ.
3. W oczach humanistów będziesz uchodził za BEZDUSZNEGO.
4. W oczach nieoświeconych przywódców będziesz uchodził za BUNTOWNIKA.
5. W oczach nieposłusznych będziesz uchodził za PYSZAŁKA.
6. W oczach poszukujących Boga będziesz uchodził za DAR Z NIEBA.
7. W swoich oczach będziesz uchodził za wyniesionego ponad bliźnich, wiedząc że twoje położenie całkowicie przekracza społeczność w której żyjesz – i to nie z powodów egocentrycznego poruszenia twojej duszy, lecz z uwagi na fakt otrzymania władzy do poruszania innych i kształtowania historii.
8. W oczach Boga będziesz uchodził za człowieka porażonego Jego chwałą, rozbrojonego Jego obecnością i obezwładnionego Jego mocą.

Szalom

Artur Ceroński

.

Share This