DO NIEBA IDĄ TYLKO BOGOWIE

9 kwietnia 2019
...
1 362 Views

“…Czyż…nie jest napisane: Ja rzekłem: bogami jesteście?…” Ewangelia Jana 10:34

“…w Adamie wszyscy umierają…” 1 List do Koryntian 15:22

DO NIEBA IDĄ TYLKO BOGOWIE, A WSZYSCY HOMO SAPIENS IDĄ DO PIEKŁA!

Artur Ceroński

.

Share This