BIBLIA TO NIE JEST ”SŁOWO BOŻE”, “SŁOWO BOŻE” TO JEZUS CHRYSTUS

9 kwietnia 2019
...
1 983 Views

“…na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a BOGIEM BYŁO SŁOWO.” Ewangelia Jana 1:1

“…Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca…” Ewangelia Jana 1:14

SŁOWO BOGA TO OSOBA !!!

SŁOWO BOGA TO JEZUS.

SŁOWO BOGA TO BÓG W CIELE.

“…całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości…” 2 List do Tymoteusza 3:16

BIBLIA, TO ZBIÓR ZAPISANYCH PRAWD BOŻYCH, POGLĄDÓW LUDZKICH ORAZ HISTORII ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM BOGA I LUDZI.

Słowo “natchnione”, oznacza że autorzy Biblii byli zainspirowania przez Bożego Ducha do spisania jej treści.

BIBLIA ZAWIERA INFORMACJE O BOGU, ALE SAMA NIE JEST BOGIEM!

Biblia ma służyć do szukania i odnajdowania Boga oraz do nauki poruszania się w Bożych zasadach. Ale nie należy jej traktować jak samego Boga.

TRAKTOWANIE BIBLII JAK BOGA TO BAŁWOCHWALSTWO.

Życzę każdemu światła w tej sprawie.

Artur Ceroński

.

Share This