POKOCHAJ JEZUSA

27 lutego 2019
...
1 773 Views

Psalm 29:2

Oddajcie Panu chwałę należną Jemu imieniu,Oddajcie Panu pokłon w ozdobie świętości.

Psalm 66:4

Cała ziemia odda Ci pokłon i śpiewać Ci będzie, śpiewać będzie imieniu Twemu.

Psalm 7: 17

Będę wysławiał Pana według Jego sprawiedliwości, będę śpiewał imieniu Pana Najwyższego.

Psalm 50: 23

Kto Mi ofiaruje chwałę, ten Mi ofiaruje cześć…

Psalm 34:1

Będę błogosławił Panaw każdym czasie,Jego chwała zawsze będzie na moich ustach.

Psalm 103:1

Błogosław , moja duszno, Pana, i całe moje wnętrze- Jego święte imię.

Agata Cerońska

.

Share This