WEDŁUG CZEGO BIERZESZ OD BOGA ???

16 stycznia 2019
...
1 512 Views


WEDŁUG CZEGO BIERZESZ OD BOGA ???

>> Od Boga bierzesz według ilości blokad w sobie. <<

“…Ja, Pan…dam odpowiedź, na jaką zasłużył, stosownie do liczby jego bałwanów…”

( Księga Ezechiela 14.4 )

BLOKADA W DUSZY, TO GRANIA PRZYJMOWALNOŚCI.

Blokady w duszy, to skutki NIEZLIKWIDOWANYCH ZABURZEŃ.
Niezlikwidowane zaburzenia, to dowód na NIEPOSŁUSZEŃSTWO.
A nieposłuszeństwo, to GRZECH.
Zatem blokada wewnętrzna jest natury demonicznej, i utrzymywanie jej jest czynem BAŁWOCHWALCZYM, którego konsekwencją jest brak możliwości przyjmowania od Boga w dziedzinie, gdzie owa blokada istnieje.

Nie pozwól sobie na “nieprzyjmowalność”.

Szalom.

Artur Ceroński 

.

Share This