CZTERY “RODZAJE” MIŁOŚCI

16 stycznia 2019
...
18 842 Views


CZTERY “RODZAJE” MIŁOŚCI

Bóg Jest miłością i Jest też “trójjedyny” ( czyli Jeden, objawiający się w trzech osobach ); a więc MIŁOŚĆ JEST JEDNA, ALE PRZEJAWIAJĄCA SIĘ NA KILKA SPOSOBÓW.
Nie tylko miłość jest “czwórjedyna” ( czyli przejawiająca się na czterech różnych – acz spójnych ze sobą – poziomach ); ale też je poziomy zależą od siebie nawzajem i są ułożone c hierarchicznie .

Pismo Święte opisuje nam te cztery poziomy miłości i pokazuje nam ich charakter, prawidłową kolejność powstawania oraz wzajemną zależność.

Pierwszym, absolutnie podstawowym i priorytetowym poziomem miłości, jest miłość na poziomie >> AGAPE <<.
1 – Miłość >> AGAPE << jest pochodzenia duchowego; a zatem, NIE JEST ANI INTELEKTUALNA, ANI EMOCJONALNA.
Jak dobrze wiemy, duch człowieka “składa” się z przestrzeni społeczności ( odpowiedzialnej za relację z Bogiem ), przestrzeni intuicji ( odpowiedzialnej za sferą proroczą ), i przestrzeni sumienia ( odpowiedzialnej za realne rozróżnianie dobra pd zła ).
Dusza człowieka, to umysł, emocje i decyzje; a ciało to zmysły i fizyczność.
Miłość >> AGAPE << jest duchowa, a więc nie posiada w sobie emocji i intelektualnych rozważań
2 – Objawia się nie jako emocjonalny stan wewnętrzny, czy też rozważania intelektualne, ale jako DZIAŁANIE NA PODSTAWIE PRAWD BOŻYCH.
3 – Jest BARDZO SILNA, WYTRZYMAŁA i NIE ULEGA ŻADNYM, NATURALNYM, ZIEMSKIM WPŁYWOM.
U podstaw >> AGAPE << leży PRAWDA.
>>AGAPE << z Niej wyrasta, i Ją propaguje.
Jeżeli jakieś zachowanie nie jest “kompatybilne” z Prawdą – to nie jest to >> AGAPE <<…
>> AGAPE << TO PRAWDA W AKCJI.
>> AGAPE << DZIAŁA, a nie “przeżywa”.
Jest w ciągłym ruchu ku WPROWADZANIU PRAWDY W OTACZAJĄCE JĄ ŚRODOWISKO.
Nie liczy się z uczuciami dusz i opiniami o jej działaniach.
Działa na poziomie najwyższego poświęcenia, nie zachowując “niczego dla siebie”.
Prawda jest jej motorem i JEDYNYM arbitrem.
>> AGAPE << NIE DZIAŁA NA POZIOMIE DUSZY.
Nie ma jej w emocjach i myślach – tam jest jej cielesno-światowa podróbka.
>> AGAPE << nie posiada uczuć , a więc nie OBRAŻA SIĘ, NIE GORSZY, NIE UCIEKA, NIE PODDAJE SIĘ, NIE USPRAWIEDLIWIA SIĘ, NIE SZUKA POKLASKU I APROBATY, NIE TŁUMACZY SIĘ, NIE FRUSTRUJE SIĘ I NIE MŚCI.
Robi “swoje” i tyle…
>> AGAPE << jest doskonała.
Jest w całości w duchu odrodzonego z Bożego Ducha człowieka i uwalniana jest stamtąd za pomocą decyzji.
To z >> AGAPE << wynikają kolejne poziomy miłości; ona je kreuje i tworzy.
BEZ ZAISTNIENIA I UWOLNIENIA POZIOMU >> AGAPE <<, INNE POZIOMY MIŁOŚCI NIE SĄ PRAWDZIWE.

Drugim poziomem miłości, jest poziom >> FILEO << .
>> FILEO <<, to miłość zawierająca w sobie już duszę ( czyli psychikę ).
Tu w grę zaczyna wchodzić emocjonalne przeżywanie i intelektualne zrozumienie.
>> FILEO << to przyjaźń, chęć bycia z kimś na poziomie partnerskim, wspólnota życia, braterstwo.
>> FILEO << dba o człowieka na poziomie zabezpieczania, wychowywania, współczucia.
>> FILEO <<, to psycho-fizyczny manifest >> AGAPE <<.
W zupełności go potwierdza i urzeczywistnia na poziomie odczuć.
>> FILEO << jest PRAKTYKOWANIEM >> AGAPE <<.

Trzeci poziom miłości to poziom >> STORGE <<.
W >> STORGE << zaczyna zachodzić głęboki związek z drugą osobą na poziomie , porozumienia dusz.
Wspólnota zainteresowań i przekonań.
>> STORGE << to trwałe, niezmienne i pogłębiające się przywiązanie oraz wzajemna dbałość. Temperatura serc nie jest tu może paląca, ale za to stała i niezmienna.
W >> STORGE << rozłąki nie są przyczyną rozdzierającej tęsknoty i gorączkowego odliczania dni do powrotu ukochanej osoby.
>> STORGE << wynika z przezywania >> FILEO <<, jest jego usystematyzowaniem i pogłębieniem.

Czwarty poziom miłości to >> EROS <<.
>> EROS << to miłość namiętna i romantyczna.
Jej „znakiem firmowym” jest nieodparty pociąg fizyczny oraz intensywne emocje, pragnienie nieustannego przebywania w towarzystwie ukochanej osoby.
Charakterystyczne dla tego stylu kochania jest też silne zafascynowanie obiektem uczuć i bycie pod jego wrażeniem.
>> EROS << pragnie celebrować swoje uczucie.
Jest gorąca, pełna piękna i uniesień.
>> EROS << jest wynikiem przeżywania >> STORGE <<.
To >> STORGE << wzbudza >> EROS <<.
>> STORGE << nie zawsze zamienia się w >> EROS << ( może istnieć to końca be przemiany ).
>> EROS << jest piękne, ale nie zawsze stanowi zwieńczenie miłosnych poziomów; dzieje się tak tylko w niektórych przypadkach.

Powyżej opisane poziomy miłości powstają ZAWSZE w zobrazowanej przeze mnie kolejności i NIGDY nie zmienia się ich zależność :

1 – >> AGAPE <<
2 – >> FILEO <<
3 – >> STORGE <<
4 – >> EROS <<

Zachwianie tej kolejności lub zmiana form zależności ( systemu przyczynowo skutkowego ) jest ZWIEDZENIEM.
Iluzyjnym jest myślenie, że można doświadczać prawdziwej miłości w innej kolejności lub uniezależniać miłosne poziomy od siebie na wzajem.

Owe miłosne poziomy, występują zarówno w relacji Bóg-człowiek, jak i człowiek-człowiek ( oczywiście w nieco innej formie przeżywalności ).

Życzę każdemu, aby przeżywał miłość taką, jaka jest naprawdę.

Szalom.

Artur Ceroński

.

Share This